2015

 • letni ladijski pretovor doseže 20 milijonov ton
 • postanemo eno osrednjih izvoznih pristanišč za Daljni vzhod nemške korporacije Daimler AG za izvoz avtomobilov, proizvedenih v tovarnah Mercedes - Benz v Nemčiji in nekaterih drugih evropskih državah.
 • Evropska komisija nam dodeli posebno priznanje na področju ravnanja z okoljem. Kot nacionalni pionir na tem področju vzdržujemo certifikat EMAS že sedmo leto,
 • za skladiščenje avtomobilov je bilo urejenih in asfaltiranih 56.500 m2 površin v zaledju drugega pomola, 
 • sprejet je Strateški poslovni načrt družbe in Skupine Luka Koper za obdobje 2016 – 2020, Poslovna strategija družbe in Skupine Luka Koper do leta 2030 ter Strateški poslovni načrt do leta 2020 z usmeritvami do leta 2030,
 • zaključena je druga faza poglabljanja vplovnega kanala znotraj akvatorija na –15 metrov. 

2014

 • letni ladijski pretovor doseže 19 milijonov ton,
 • prvi bazen ob obali kontejnerskega terminala smo poglobili na - 14 metrov, projekt pa je bil sofinanciran iz EU projekta Napadrag,
 • dokončana je poglobitev vplovnega kanala v prvi bazen na -15 metrov, 
 • Luka Koper, d. d., je prejela prvo nagrado združenja evropskih morskih pristanišč ESPO (European Sea Ports Organisation). V finalu za nagrado, ki jo združenje vsako leto podeljuje okoljsko najbolj prijaznim in družbeno odgovornim pristaniščem v Evropi,
 • prejeli smo certifikat ISCC EU, ki potrjuje, da v Luki Koper, d. d., pretovarjamo in skladiščimo olje oljne ogrščice, sojino olje, palmin biodizel, bioetanol in rabljeno kuhinjsko olje skladno z direktivo ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
 • prejeli smo nagrado Brand Leader Award za najboljšega pristaniškega operaterja in ponudnika logističnih storitev v jugovzhodni Evropi,
 • pomembna konkurenčna pridobitev za Luko Koper je možnost carinjenja blaga na ladji (pre-clearing).

2013

 • letni ladijski pretovor doseže 18 milijonov ton,
 • na kontejnerskem terminalu prvič v zgodovini pristanišča presežemo 600.000 TEU kontejnerskih enot,
 • uradna umestitev Luke Koper v mediteranski in baltsko-jadranski koridor,
 • podaljšanje registracije v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS do leta 2016,
 • uvedba mobilne aplikacije za pametne telefone in tablice.

2012

 • odvisna družba Luka Koper INPO, d. o. o., pričela poglabljati plovno pot v prvi bazen pristanišča,
 • privežemo največjo kontejnersko ladjo doslej. Ladja Maersk Karlskrona je dolga 318 in široka 43 metrov, s kapaciteto 7.908 TEU,
 • na portalu za trajnostni razvoj http://www.zivetispristaniscem.si/ začnemo objavljati podatke o kakovosti morja,
 • prejmemo certifikat o ekološki pridelavi/predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki potrjuje, da tovor po vseh fazah pretovora in skladiščenja v pristanišču ohrani lastnosti ekološke pridelave,
 • uvrstitev med finaliste v mednarodni konkurenci za nagrado Containerisation International Awards v kategoriji trajnostni razvoj.

2011

 • Vlada RS sprejme Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru,
 • letni ladijski pretovor preseže 17 milijonov ton,
 • pridobimo certifikat AEO (Authorised Economic Operator) za področje varstva in varnosti pristaniškega območja,
 • potniški terminal v tej sezoni zabeleži prihod več kot 100.000 potnikov,
 • na kontejnerskem terminalu prvič v zgodovini pristanišča presežemo 500.000 TEU kontejnerskih enot.

2010

 • zgradimo terminal za alkohole,
 • pridružena družba TOC, Tehnološki okoljski in logistični center, d. o. o., pridobi certifikat SIST EN  ISO/IEC 17025,
 • na portalu za trajnostni razvoj www.zivetispristaniscem.si zacnemo objavljati podatke o povprečni urni ravni hrupa in prašnih delcev v pristanišču,
 • Evropska komisija izda odločbo o sofinanciranju 2. faze obnove in posodobitve železniške proge Koper-Divača,
 • uvrstimo se med finaliste nagrade ESPO 2009 (European Seaports Organization),
 • Združenju NAPA se pridruži še 5. članica, sosednja Reka,
 • pridobimo sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS.

2009

 • zaživi nov portal za trajnostni razvoj pristanišča www.zivetispristaniscem.si,
 • severnojadranska pristanišča Koper, Trst, Benetke in Ravenna podpišejo sporazum o ustanovitvi združenje NAPA (North Adriatic Port Association),
 • v pristanišče prispejo štiri nova post-panamax kontejnerska dvigala.

2008

 • podpišemo koncesijsko pogodbo med Luko Koper in državo za obdobje 35 let. Koncesijska pogodba ureja področje opravljanja pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture,
 • naša hčerinska družba Adria Transport, d.o.o., kot prvi privatni železniški operater prične z obratovanjem v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji,
 • letni ladijski pretovor preseže 16 milijonov ton,
 • dokončamo investicijo v podaljšek operativne obale prvega pomola,
 • podpišemo novo Kolektivno pogodbo, ki ohranja zdravo ravnovesje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki razvojnih usmeritev pristanišča.

2007

 • ustanovimo družbo Adria Terminali, d. o. o., ki upravlja suhozemni terminal v Sežani,
 • uporabimo prvi sklop novega informacijskega sistema za podporo operativnemu delu in trženju (TinO),
 • otvoritev regijskega predstavništva Luke Koper na Daljnem vzhodu v Maleziji,
 • postavitev temeljnih kamnov za podaljšanje prvega pomola za potrebe kontejnerskega terminala in izgradnjo novega skladišča za avtomobile,
 • letni ladijski pretovor preseže 15 milijonov ton,
 • pridobimo certifikat ISO 22000:2005 za sistem vodenja varnosti živil.

2006

 •  prejmemo Nagrado za finaliste Evropske poslovne odličnosti,        
 •  ladijski pretovor preseže 14 milijonov ton.

2005

 • prejmeno Evropsko priznanje za poslovno odličnost fundacije EFQM (European Fundation for Quality Management),
 • kupimo novo kontejnersko dvigalo,
 • letni ladijski pretovor preseže 13 milijonov ton,
 • v pristanišču sprejmemo prvo potniško ladjo.

2004

 • Luka Koper, d. d., dobi status BIP točke (Border Inspection Post) za blago, namenjeno v EU,
 • dokončna ureditev terminala za razsute tovore, ki ga preimenujemo v Evropski energetski terminal,
 • prodamo delež v družbi Trieste International Container Terminal spa.

2003

 • letni ladijski pretovor preseže 11 milijonov ton blaga.

2002

 • prejmemo Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.

2001

 • intenzivno gradimo na II. pomolu.

2000

 • prejmemo okoljski certifikat ISO 14001,
 • pridobimo 30-letno koncesijo za upravljanje kontejnerskega terminala v pristanišču Trst preko hčerinske družbe Trieste International Container Terminal spa.

1999

 • zgradimo garažno hišo s kapaciteto 3.350 avtomobilov.

1998

 • zgradimo živinski terminal,
 • zgradimo center za ravnanje z odpadki.

1997

 • pridobimo certifikat ISO 9002,
 • vzpsotavimo monitoring morja in pričnemo sodelovati z REMPEC centrom z Malte (center za aktivnosti proti onesnaženju Sredozemskega morja).

1996

 • zgradimo terminal za avtomobile,
 • privatizacija in preoblikovanje podjetja v Luko Koper d. d..

1988

 • zgradimo silos za žito.

1984

 • zgradimo terminal za razsute tovore.

1979

 • zgradimo kontejnerski terminal.

1974

 • vzpostavimo prvo redno kontejnersko linijo za Sredozemlje.

1967

 • vzpostavljena je železniška povezava Kopra z zaledjem.

1963

 • pristanišče pridobim status prostocarinske cone.

1958

 • na prvem vezu privežemo prvo čezoceansko ladjo Gorica.

1957

 • ustanovitev podjetja Pristanišča Koper.