Predstavniški organi zaposlenih

V družbi delujejo Svet delavcev in dva reprezentativna sindikata:

  • Sindikat pristaniških delavcev Slovenije, OSO – KS 90
  • Sindikat žerjavistov pomorske dejavnosti Luke Koper (SŽPD)

Zaposleni

Zaposleni v Luki Koper s svojim znanjem, energijo in delovno vnemo dokazujemo predanost kolektivu. Kot neposreden izvajalec dela zaposleni prispevamo predloge za izboljšave in partnersko soustvarjamo prihodnost podjetja. Naša dejavnost zahteva fleksibilen pristop k organizaciji dela, zato se znamo prilagajati potrebam poslovnega in družbenega okolja.
Naše vrednote so: sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost in ustvarjalnost.

Kariera v Luki Koper

Usposobljeni in motivirani kadri so naše strateško bogastvo in pogoj za uresničevanje razvojnih načrtov Luke Koper. Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, ustavrjalnost vsakega posameznika so vrednote naše družbe, ki jih udejanjamo v praksi.

Načrtovanje kariere

Razvoj zaposlenih načrtujemo in izvajamo skladno z letnimi in dolgoročnimi cilji in načrti družbe. Z usposabljanjem, izobraževanjem in različnimi oblikami motiviranja našim zaposlenim omogočamo karierni razvoj, s tem pa zagotavljamo ustrezne vrste in kvaliteto kadrov.

Izobraževanje

V Luki Koper se zahtev današnjega poslovnega okolja dobro zavedamo, zato je znanje zaposlenih naša temeljna vrednota, zaposleni pa naše strateško bogastvo.

Luka Koper je učeča se organizacija, tako smo v letu 2015 za ciljno usposabljanje zaposlenih namenili povprečno 14 ur izobraževanja na zaposlenega. Usposabljanje in izobraževanje zadeva vsakega zaposlenega, saj se vsako leto zaposleni vključujejo v več kot 150 različnih oblik izobraževanja, s poudarkom na prenosu znanja med zaposlenimi.

Cilj izobraževanja je pridobiti tista nova znanja, ki prispevajo k učinkovitejšemu opravljanju dela in razvoju družbe. Ta cilj uresničujemo:

  • s kontinuiranim in načrtnim funkcionalnim usposabljanjem zaposlenih,
  • z omogočanjem študija ob delu doma in v tujini,
  • s programi uvajanja v delo ob novih zaposlitvah in napredovanjih na zahtevnejša in odgovornejša delovna mesta.