Kodeks ravnanja za dobavitelje

Poleg upoštevanja vseh obveznosti iz pogodbe, ki jo  dobavitelj skleni z Luko Koper, mora dobavitelj j ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja za dobavitelje družb Skupine Luke Koper. Kodeks zavezuje naše dobavitelje in poslovne partnerje, da izpolnjujejo etične in pravne standarde. Obveza vseh dobaviteljev je:

• da so podrobno seznanjeni z vsebino kodeksa;
• da pisno potrdijo sprejemanje kodeksa;
• da se strogo držijo njegovih določb;
• da z vsebino kodeksa seznanijo svoje zaposlene.

Preverite tudi Splošne nabavne pogoje družbe Luka Koper, d.d.

Vnosni obrazec za dobavitelje

Na spodnjem obrazcu lahko vnesete vaše podatke, ki bodo shranjeni v bazo potencialnih dobaviteljev.

Ime podjetja*

Kontaktna oseba*

Ulica

Poštna številka in kraj

Telefon

E-naslov*

Spletna stran

Tip podjetja

KAJ DOBAVLJAMO?

MATERIAL

STORITVE

OPREMA

Ostale dejavnosti

Imate kakršenkoli certifikat kakovosti?

Kateri?

Število zaposlenih

Bi še kaj pripisali?

Strinjam se*


Obvezna polja!