Skladno z Zakonom o sprememba in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, Luka Koper na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete našemu pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja na naslov ijz@luka-kp.si ali po navadni pošti na naslov Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper s pripisom "Pooblaščenec za dostop do IJZ".