Obrazec za prijavo na delovno mesto: Višji strokovni delavec (javna naročila) - M/Ž

Kandidati, ki se prijavljajo na razpisana prosta delovna mesta izpolnijo spodnjo prijavo. Izpolnitev spodnjega obrazca šteje kot prijava na prosto delovno mesto, kar pomeni, da ni potrebne dodatne pisne ali elektronske prijave. Po oddani spletni prijavi, boste prejeli elektronsko pošto na vaš elektronski naslov s potrditvijo prejete prijave. 

Navodilo pri izpolnjevanju:

Prosimo vas, da v polje »IZKUŠNJE« navedete termin opravljanja dela ter vrsto dela, ki ste ga opravljali. V kolikor ste opravljali več različnih del, vpišite le tista, katera ste opravljali več kot 6 mesecev.

Prijava na delovno mesto*

Ime in priimek*

Datum rojstva*

Naslov bivališča*

Pošta bivališča*

E-mail*

Raven izobrazbe*

Pridobljen naziv izobrazbe*

Znanje slovenskega jezika (C2)*

Znanje angleškega jezika*

3 leta delovnih izkušenj*

Poznavanje zakonodaje, standardov, direktiv s področja javnih naročil*

Poznavanje orodij v MS Office okolju*

Dodatna klasifikacija strokovnjak za oddajo javnih naročil*

Usposobljenost za delo z računalniškimi aplikacijami za javno naročanje enarocanje.si (Portal javnih naročil) in ejn.gov.si*

Zelo visoka stopnja pisne komunikacije*

Imam izpit za vozila B katergorije*

Navedite izkušnje*

Izjava o resničnosti podanih informacij*

Vaše osebne podatke, ki ste jih vnesli ob izpolnitvi obrazca za prijavo na razpisano prosto delovno mesto, uporabljamo za namen izvedbe postopka izbora ustreznega kandidata na razpisano delovno mesto na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Vaše osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena, tj. do zaključka postopka izbora kandidata na razpisano delovno mesto oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države. Posameznik lahko dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic dobi pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova varstvo.podatkov@luka-kp.si ali na naslovu Luka Koper d.d., Vojkovo Nabrežje 38, 6501 Koper. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

Strinjam se*


Obvezna polja!