Nadzorni svet

Predstavniki kapitala

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc


Predsednica nadzornega sveta

Začetek mandata: 07.10.2013 (23. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Prva osebna zavarovalnica d.d., izvršna direktorica

dr. Elen Twrdy


Namestnica predstavnice nadzornega sveta

Začetek mandata: 07.10.2013 (23. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Dekanja Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani

Rado Antolovič


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 07.10.2013 (23. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Generalni direktor P&O Maritime (DP World)

mag. Andrej Šercer


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 07.10.2013 (23. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Vzajemna d.v.z., pomočnik uprave

Žiga Škerjanec


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 07.10.2013 (23. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Slovenska odškodninska družba, d.d., vodja oddelka za pravne in kadrovske zadeve

Predstavnik lokalne skupnosti

Sabina Mozetič


Članica nadzornega sveta

Začetek mandata: 21.08.2015 (26. skupščina delničarjev)

Zaposlen: MOK, Direktorica občinske uprave

Predstavniki delavcev

Mladen Jovičić


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 8.4. 2017

Zaposlen: Luka Koper, d.d., PC Sipki tovori, upravljalec dvigal

Marko Grabljevec


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 18.01.2016 (27. skupščina - seznanitev delničarjev)

Zaposlen: Luka Koper, d.d., Področje pristaniške varnosti, operativni vodja

Rok Parovel


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 12.9.2016

Zaposlen: Luka Koper, d. d., PC Kontejnerski terminal, kontrolor