Nadzorni svet

Predstavniki delničarjev

Mag. Uroš Ilić


Predsednik nadzornega sveta

Začetek mandata: 1.7.2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Odvetniška Družba Ilić & Partnerji, o.p. d.o.o., poslovodni partner

Mag. Andraž Lipolt


Namestnik predsednika nadzornega sveta

Začetek mandata: 1.7.2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen:

Dr. Rado Antolovič


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 1.7.2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Generalni direktor P&O Maritime (DP World)

Mag. Milan Jelenc


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 1.7.2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen:

Barbara Nose


Članica nadzornega sveta

Začetek mandata: 1.7.2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Constantia plus d.o.o., direktorica / pooblaščena revizorka

Mag. Tamara Kozlovič


Članica nadzornega sveta

Začetek mandata: 22.8.2019 (32. skupščina delničarjev)

Zaposlen: MOK

Predstavniki delavcev

Mladen Jovičić


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 8.4. 2017 (28. skupščina delničarjev – seznanitev delničarjev)

Zaposlen: Luka Koper, d.d., Področje nabave in vzdrževanja

Mehrudin Vukovič


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 19.1.2020 (33. skupščina delničarjev – seznanitev delničarjev)

Zaposlen: Luka Koper, d.d., PC Kontejnerski terminal, upravljalec dvigal

Rok Parovel


Član nadzornega sveta

Začetek mandata: 13.9.2020

Zaposlen: Luka Koper, d. d., PC Kontejnerski terminal, dispečer