Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Od 25. maja 2018 veljajo določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov »EU General Data Protection Regulation« (EU 2016/679) -  GDPR. Splošna uredba v 37. členu določa, kdaj je potrebno imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (»DPO«). Obveznost imenovanja pooblaščenih oseb ni vezana na število zaposlenih v podjetju, temveč GDPR določa kriterije, po katerih mora družba sama oceniti, ali mora imenovati pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov. Glede na velikost podjetja, števila zbirk osebnih podatkov, s katerimi družba upravlja in glede na to, da je družba opredeljena kot del nacionalne kritične infrastrukture, se je sprejela odločitev po imenovanju pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov. 

Družba Luka Koper d.d. ima, vezano na opravljanje funkcij DPO, sklenjeno pogodbo s podjetjem Mikrocop d.o.o. 

Družba Mikrocop kot pravna oseba skladno z evropsko in slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov opravlja funkcijo Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki z ustreznimi poklicnimi odlikami in zlasti strokovnim znanjem ter dejanskimi izkušnjami o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov ali na primerljivem področju, družbi Luki Koper d.d. na neodvisen način pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov s predpisi, ki urejajo obdelavo in varstvo osebnih podatkov.

Pravna oseba

Mikrocop d.o.o.

Elektronski naslov

 dpo@mikrocop.com / varstvo.podatkov@luka-kp.si

Telefon

+386 (0)1 5874 280 / +386 (0)5 6656 161