Politika upravljanja družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

12.01.2017 16:02|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – december 2016

Notranje informacije

19.01.2017 15:46|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odgovor nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d. na dopis SDH, d.d. z dne 5.1.2017

Notranje informacije

24.02.2017 15:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2017

Notranje informacije

31.03.2017 15:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odziv nadzornega sveta Luke Koper na Predlog zakona o drugem tiru

Notranje informacije

31.03.2017 16:01|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2016

Letna računovodska in revizijska poročila

31.03.2017 16:07|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2016

Notranje informacije

31.03.2017 16:14|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksov

Notranje informacije

31.03.2017 16:39|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet podal soglasje k naložbi za izgradnjo garažne hiše

Notranje informacije

31.03.2017 16:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar - marec 2017

Notranje informacije

12.04.2017 15:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2017

Notranje informacije

12.05.2017 15:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 28. skupščine delničarjev

Notranje informacije

24.05.2017 15:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja

Notranje informacije

24.05.2017 15:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava nasprotnega predloga

Notranje informacije

31.05.2017 16:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava zahteve za dopolnitev dnevnega reda 28. skupščine delničarjev družbe

Notranje informacije

05.06.2017 11:22|LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija v zvezi z nesrečo obalnega dvigala

Notranje informacije

14.06.2017 08:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Prejem zahteve SDH glede posameznih točk dnevnega reda 28. skupščine delničarjev

Notranje informacije

21.06.2017 13:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprejeti sklepi 28. skupščine delničarjev

Notranje informacije

03.07.2017 15:01|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – junij 2017

Notranje informacije

13.07.2017 08:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje predsednika nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Notranje informacije

14.07.2017 15:01|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja

Notranje informacije

28.07.2017 16:50|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sporočilo s seje nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

28.07.2017 17:22|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odziv na poslansko pobudo

Notranje informacije

18.08.2017 15:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o prejetem tožbenem zahtevku

Notranje informacije

18.08.2017 15:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o prejetem pozivu in odgovor nanj

Notranje informacije

23.08.2017 15:59|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – junij 2017

Notranje informacije

30.08.2017 16:58|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – september 2017

Notranje informacije

12.10.2017 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o 4. redni seji nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

16.10.2017 15:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 29. skupščine delničarjev

Notranje informacije

13.11.2017 16:29|LUKA KOPER, d.d., Koper

Preklic skupščine delničarjev

Notranje informacije

24.11.2017 10:46|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 29. skupščine delničarjev (28.12.2017)

Notranje informacije

24.11.2017 11:47|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – september 2017

Notranje informacije

24.11.2017 16:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Finančni koledar 2018

Notranje informacije

30.11.2017 15:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odziv uprave družbe na poročilo o posebni reviziji

Notranje informacije

19.12.2017 15:53|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih 29. skupščine delničarjev

Notranje informacije

28.12.2017 17:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Spremembe v upravi družbe

Notranje informacije

29.12.2017 16:44|LUKA KOPER, d.d., Koper