Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – december 2015

Notranje informacije

21.01.2016 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – marec 2016

Notranje informacije

14.04.2016 15:03|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2015

Letna računovodska in revizijska poročila

15.04.2016 16:22|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksov

Izjava o skladnosti s kodeksom

15.04.2016 16:32|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

Notranje informacije

15.04.2016 16:39|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2016

Četrtletno poročilo

20.05.2016 16:27|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 27. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

27.05.2016 14:07|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava zahteve za dopolnitev dnevnega reda 27. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. in čistopisa dnevnega reda

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

07.06.2016 13:59|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odprto pismo VZMD upravi Luke Koper, d.d.

Notranje informacije

09.06.2016 17:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnilo glede suma tržne manipulacije (in zlorabe notranjih informacij)

Notranje informacije

16.06.2016 15:04|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Pojasnilo glede suma tržne manipulacije

Notranje informacije

17.06.2016 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na 27. skupščini delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

17.06.2016 13:57|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnila v zvezi z zavajajočimi podatki o poslovanju družbe

Notranje informacije

20.06.2016 13:52|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odgovor na odprto pismo VZMD upravi Luke Koper, d.d.

Notranje informacije

20.06.2016 15:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Prejem prošnje za pojasnila s strani SDH

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

23.06.2016 14:07|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprejeti sklepi 27. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

04.07.2016 13:35|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba statuta družbe

Notranje informacije

11.07.2016 13:35|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2016

Finančni koledar

12.07.2016 14:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – junij 2016

Notranje informacije

14.07.2016 14:02|LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpisana pogodba o dolgoročnem posojilu

Notranje informacije

18.08.2016 14:23|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar - junij 2016

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

30.08.2016 15:32|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Letno poročilo 2015

Letna računovodska in revizijska poročila

08.09.2016 14:18|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje člana nadzornega sveta iz vrst zaposlenih

Notranje informacije

15.09.2016 16:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Appointment of the member of the Supervisory Board

Notranje informacije

15.09.2016 16:07|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – september 2016

Notranje informacije

13.10.2016 14:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – september 2016

Četrtletno poročilo

25.11.2016 15:14|LUKA KOPER, d.d., Koper

Finančni koledar 2017

Finančni koledar

30.11.2016 15:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Povzetek poslovnega načrta za leto 2017 in ocena poslovanja za leto 2016

Notranje informacije

16.12.2016 15:46|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o nakupu nepremičnine

Notranje informacije

29.12.2016 15:22|LUKA KOPER, d.d., Koper