Socialni partnerji dosegli dogovor glede dodatka na plačo

Notranje informacije

20.01.2015 08:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – december 2014

Notranje informacije

22.01.2015 14:21|LUKA KOPER, d.d., Koper

Čistopis poslovnega načrta 2015

Notranje informacije

20.02.2015 16:04|LUKA KOPER, d.d., Koper

Čistopis poslovnega načrta 2015

Notranje informacije

20.02.2015 16:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – marec 2015

Notranje informacije

16.04.2015 13:48|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2014

Letna računovodska in revizijska poročila

17.04.2015 15:53|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksov

Izjava o skladnosti s kodeksom

17.04.2015 15:54|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Notranje informacije

17.04.2015 15:54|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet podal soglasje k razvojnim načrtom

Notranje informacije

17.04.2015 17:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Letno poročilo 2014

Letna računovodska in revizijska poročila

24.04.2015 16:00|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2015

Četrtletno poročilo

22.05.2015 15:55|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odstop člana uprave

Notranje informacije

22.05.2015 17:13|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil projekte za povečanje kapacitet pretovora avtomobilov

Notranje informacije

22.05.2015 17:24|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 26. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

08.06.2015 15:13|LUKA KOPER, d.d., Koper

Preklic skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

03.07.2015 13:50|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2015

Finančni koledar

03.07.2015 15:44|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 26. skupščine delničarjev (21.8.2015)

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

14.07.2015 14:00|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – junij 2015

Notranje informacije

16.07.2015 13:43|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – junij 2015

Notranje informacije

16.07.2015 15:06|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – junij 2015

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

21.08.2015 13:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje članice uprave

Notranje informacije

21.08.2015 13:53|LUKA KOPER, d.d., Koper

Povzetek Poslovne strategije in Strateškega poslovnega načrta družbe

Notranje informacije

21.08.2015 14:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih 26. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

21.08.2015 18:42|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Obvestilo o sprejetih sklepih 26. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

24.08.2015 15:24|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba statuta družbe

Notranje informacije

28.08.2015 14:22|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2015

Notranje informacije

22.09.2015 13:58|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – september 2015

Notranje informacije

15.10.2015 14:18|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – september 2015

Četrtletno poročilo

30.11.2015 15:12|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje člana uprave – delavskega direktorja

Notranje informacije

30.11.2015 15:56|LUKA KOPER, d.d., Koper

Finančni koledar 2016

Finančni koledar

30.11.2015 15:57|LUKA KOPER, d.d., Koper

Povzetek poslovnega načrta za leto 2016 in ocena poslovanja za leto 2015

Notranje informacije

18.12.2015 15:39|LUKA KOPER, d.d., Koper