Obvestilo o seji nadzornega sveta

Notranje informacije

10.01.2014 17:46|LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o oceni poslovanja Skupine Luka Koper za leto 2013

Notranje informacije

15.01.2014 15:51|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnilo predsednika uprave

Notranje informacije

15.01.2014 16:02|LUKA KOPER, d.d., Koper

Zahteva za sklic skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

21.01.2014 16:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar - december 2013

Notranje informacije

23.01.2014 16:49|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o stanju železniških povezav s koprskim pristaniščem

Notranje informacije

06.02.2014 15:34|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – december 2013

Notranje informacije

14.02.2014 16:37|LUKA KOPER, d.d., Koper

Povzetek poslovnega načrta Skupine Luka Koper za leto 2014

Notranje informacije

14.02.2014 17:19|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 24. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

17.02.2014 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih 24. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

19.03.2014 19:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pismo delničarjem

Notranje informacije

24.03.2014 17:32|LUKA KOPER, d.d., Koper

Vrednost delnice LKPG se je podvojila

Notranje informacije

07.04.2014 16:58|LUKA KOPER, d.d., Koper

Razrešitev predsednika uprave

Notranje informacije

14.04.2014 08:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2013

Letna računovodska in revizijska poročila

14.04.2014 14:53|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksov

Izjava o skladnosti s kodeksom

14.04.2014 15:08|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2013

Notranje informacije

14.04.2014 15:24|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – marec 2014

Notranje informacije

17.04.2014 16:06|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje predsednika uprave

Notranje informacije

23.05.2014 16:52|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2014

Notranje informacije

23.05.2014 17:14|LUKA KOPER, d.d., Koper

25. skupščina delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

05.06.2014 12:00|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seznanitev nadzornega sveta z odstopom člana uprave

Notranje informacije

07.07.2014 13:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

08.07.2014 16:17|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – junij 2014

Notranje informacije

17.07.2014 08:22|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – junij 2014

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

22.08.2014 14:24|LUKA KOPER, d.d., Koper

Zaključena prva faza poglabljanja ob kontejnerski obali

Notranje informacije

10.09.2014 14:11|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – september 2014

Notranje informacije

16.10.2014 14:26|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – september 2014

Četrtletno poročilo

21.11.2014 15:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Novi član uprave za področje financ

Notranje informacije

21.11.2014 16:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Finančni koledar 2015

Finančni koledar

28.11.2014 14:21|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Notranje informacije

19.12.2014 16:24|LUKA KOPER, d.d., Koper

Prodaja deleža v družbi Railport Arad

Notranje informacije

23.12.2014 14:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpis posojilne pogodbe z Evropsko investicijsko banko

Notranje informacije

24.12.2014 14:07|LUKA KOPER, d.d., Koper