Sklic skupščine preložen

Notranje informacije

17.01.2013 14:21|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar - december 2012

Notranje informacije

24.01.2013 14:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Poziv k sklicu skupščine

Notranje informacije

06.02.2013 13:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2013

Finančni koledar

20.02.2013 08:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – december 2012

Notranje informacije

22.02.2013 15:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

01.03.2013 08:24|LUKA KOPER, d.d., Koper

21. skupščina delničarjev – predlog delničarja

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

12.03.2013 08:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja

Finančni koledar

02.04.2013 16:49|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2012

Letna računovodska in revizijska poročila

04.04.2013 15:27|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksov

Izjava o skladnosti s kodeksom

04.04.2013 15:50|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih 21. skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

05.04.2013 18:42|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar - marec 2013

Notranje informacije

18.04.2013 08:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Prodaja delnic Intereurope

Notranje informacije

30.04.2013 08:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja

Finančni koledar

21.05.2013 13:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejetem sklepu o izvršbi

Notranje informacije

23.05.2013 15:58|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2013

Četrtletno poročilo

24.05.2013 14:41|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 22. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

07.06.2013 08:59|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet soglaša z načrti za podaljšanje prvega pomola

Notranje informacije

14.06.2013 14:39|LUKA KOPER, d.d., Koper

Dopolnitev dnevnega reda 22. skupščine in nasprotni predlog delničarja

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

19.06.2013 08:50|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih 22. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

08.07.2013 16:44|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklenitvi posojilne pogodbe

Notranje informacije

12.07.2013 13:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar - junij 2013

Notranje informacije

18.07.2013 13:42|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje predsednika nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

12.08.2013 16:02|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v obdobju januar – junij 2013

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

26.08.2013 14:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje predsednika uprave

Notranje informacije

27.08.2013 09:03|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Imenovanje predsednika uprave

Notranje informacije

27.08.2013 15:49|LUKA KOPER, d.d., Koper

Zahteva za sklic skupščine

Notranje informacije

28.08.2013 16:49|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 23. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

05.09.2013 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odstop člana uprave družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

06.09.2013 08:52|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odstop predsednika nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

06.09.2013 09:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Odstop predsednika nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

06.09.2013 13:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava nasprotnega predloga

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

18.09.2013 08:27|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta

Notranje informacije

27.09.2013 17:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava nasprotnega predloga

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

07.10.2013 11:01|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprejeti sklepi skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

07.10.2013 17:35|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Sprejeti sklepi skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

07.10.2013 17:44|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba statuta družbe

Notranje informacije

11.10.2013 16:26|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje predsednice nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

16.10.2013 17:55|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar - september 2013

Notranje informacije

17.10.2013 15:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o vloženi izpodbojni tožbi

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

15.11.2013 08:42|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2013

Finančni koledar

18.11.2013 15:50|LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper predstavila rezultate poslovanja v obdobju januar – september 2013

Vmesno poročilo poslovodstva

22.11.2013 16:27|LUKA KOPER, d.d., Koper

Finančni koledar 2014

Finančni koledar

26.11.2013 08:18|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba v finančnem koledarju 2013

Finančni koledar

10.12.2013 14:01|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Notranje informacije

13.12.2013 16:51|LUKA KOPER, d.d., Koper