Ladijski pretovor v letu 2011

Notranje informacije

17.01.2012 08:28|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v letu 2011

Notranje informacije

25.01.2012 14:49|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – december 2011

Notranje informacije

27.02.2012 08:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Dodatna pojasnila glede objave rezultatov poslovanja Skupine Luka Koper za leto 2011

Notranje informacije

02.03.2012 15:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2012

Finančni koledar

11.04.2012 15:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejeti odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev

Notranje informacije

16.04.2012 15:33|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v prvem tromesečju 2012

Notranje informacije

17.04.2012 14:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2011

Letna računovodska in revizijska poročila

20.04.2012 15:06|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Izjava o skladnosti s kodeksom

20.04.2012 15:19|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letni dokument

Letni dokument

20.04.2012 15:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odstop člana uprave

Notranje informacije

23.04.2012 08:29|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta

Notranje informacije

15.05.2012 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o rezultatih prvega kvartala

Notranje informacije

25.05.2012 15:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – marec 2012

Četrtletno poročilo

28.05.2012 08:22|LUKA KOPER, d.d., Koper

20. skupščino delničarjev družbe Luka Koper, d.d.

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

08.06.2012 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Razširitev dnevnega reda 20. skupščine delničarjev Luke Koper

Notranje informacije

18.06.2012 15:38|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih 20. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

10.07.2012 08:33|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Obvestilo o sprejetih sklepih 20. skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

10.07.2012 09:52|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v prvem polletju 2012

Notranje informacije

18.07.2012 13:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v obdobju januar – junij 2012

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

24.08.2012 15:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet družbe odpoklical predsednika uprave

Notranje informacije

10.09.2012 08:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Tradicionalno srečanje z vlagatelji

Notranje informacije

13.09.2012 09:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sporočilo s seje nadzornega sveta

Notranje informacije

08.10.2012 17:01|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar - september 2012

Notranje informacije

18.10.2012 13:35|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja

Finančni koledar

20.11.2012 13:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – september 2012

Četrtletno poročilo

23.11.2012 14:24|LUKA KOPER, d.d., Koper

Finančni koledar 2013

Finančni koledar

27.11.2012 13:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Zahteva za sklic skupščine

Notranje informacije

21.12.2012 08:46|LUKA KOPER, d.d., Koper