Obvestilo o prejeti odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev

Notranje informacije

21.01.2011 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v letu 2010

Notranje informacije

25.01.2011 08:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Ladijski pretovor in prihodki v letu 2010

Notranje informacije

25.01.2011 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev

Notranje informacije

26.01.2011 08:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev (26.1.2011)

Notranje informacije

26.01.2011 15:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev (PETG)

Notranje informacije

26.01.2011 15:52|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev (1.2.2011)

Notranje informacije

01.02.2011 08:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2011

Notranje informacije

01.02.2011 14:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Podaljšanje roka za zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Intereuropa, d.d.

Notranje informacije

07.02.2011 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Napoved stavke

Notranje informacije

11.02.2011 08:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev (TLSG)

Notranje informacije

11.02.2011 14:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o objavi javnega zbiranja ponudb

Notranje informacije

21.02.2011 14:35|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o preklicu stavke

Notranje informacije

22.02.2011 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v letu 2010

Notranje informacije

28.02.2011 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnilo v zvezi s petletnim razvojnim programom koprskega pristanišča

Notranje informacije

31.03.2011 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sporočilo v zvezi z javnim zbiranjem ponudb za nakup delnic družbe Intereuropa d.d.

Notranje informacije

01.04.2011 14:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpis posojilne pogodbe z Evropsko investicijsko banko

Notranje informacije

07.04.2011 15:55|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v prvem tromesečju 2011

Notranje informacije

20.04.2011 15:04|LUKA KOPER, d.d., Koper

Udeležba na Dnevu slovenskega kapitalskega trga 2011

Notranje informacije

22.04.2011 08:33|LUKA KOPER, d.d., Koper

Revidirano Letno poročilo za leto 2010

Letna računovodska in revizijska poročila

26.04.2011 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Izjava o skladnosti s kodeksom

26.04.2011 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letni dokument

Letni dokument

26.04.2011 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Revidirano Letno poročilo za leto 2010

Letna računovodska in revizijska poročila

26.04.2011 15:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2011

Finančni koledar

04.05.2011 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Sklic na dokument: Revidirano Letno poročilo za leto 2010

Letna računovodska in revizijska poročila

06.05.2011 15:55|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar - marec 2011

Četrtletno poročilo

26.05.2011 08:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2011

Finančni koledar

30.05.2011 14:50|LUKA KOPER, d.d., Koper

19. seja skupščine družbe Luka Koper

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

10.06.2011 08:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprejet državni prostorski načrt za koprsko pristanišče

Notranje informacije

17.06.2011 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v prvem polletju 2011

Notranje informacije

08.07.2011 15:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih 19. skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

12.07.2011 08:37|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba statuta družbe

Notranje informacije

14.07.2011 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Napoved stavke

Notranje informacije

18.07.2011 15:09|LUKA KOPER, d.d., Koper

Stavka SŽPD

Notranje informacije

29.07.2011 08:27|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sporočilo v zvezi s stavko

Notranje informacije

04.08.2011 15:53|LUKA KOPER, d.d., Koper

Prekinitev stavke

Notranje informacije

08.08.2011 08:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o polletnem poročilu

Notranje informacije

26.08.2011 15:34|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – junij 2011

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

29.08.2011 08:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava Povzetka 5-letnega strateškega načrta družbe

Notranje informacije

06.09.2011 15:50|LUKA KOPER, d.d., Koper

Srečanje s finančnimi analitiki

Notranje informacije

08.09.2011 15:35|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor in prihodki v prvih devetih mesecih 2011

Notranje informacije

21.10.2011 15:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o pridobitvi lastniškega deleža podjetja

Notranje informacije

21.10.2011 15:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – september 2011

Četrtletno poročilo

28.11.2011 15:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Finančni koledar 2012

Finančni koledar

29.11.2011 08:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Povzetek poslovnega načrta 2012

Notranje informacije

21.12.2011 13:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpis pogodbe o najemu dolgoročnega posojila

Notranje informacije

30.12.2011 09:13|LUKA KOPER, d.d., Koper