Obetaven začetek leta

Notranje informacije

15.02.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 17. seje skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

19.02.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava računovodskih izkazov 2009

Notranje informacije

26.02.2010 15:56|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirani letni konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2009

Notranje informacije

01.03.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nastopil tretji član uprave

Notranje informacije

02.03.2010 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper ponovno 100% lastnica družbe Adria Terminali d.o.o.

Notranje informacije

03.03.2010 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Uprava in nadzorni svet nista vplivala na izvedbo posebne revizije v Luki Koper

Notranje informacije

12.03.2010 08:17|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava revizijske hiše PricewaterhouseCoopers

Notranje informacije

25.03.2010 08:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Podelitev prokure in imenovanje novega direktorja odvisne družbe

Notranje informacije

25.03.2010 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nasprotni predlog - 17. seja skupščine družbe

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

25.03.2010 15:18|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih 17. seje skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

29.03.2010 08:21|LUKA KOPER, d.d., Koper

E-časopis Notice

Notranje informacije

30.03.2010 08:52|LUKA KOPER, d.d., Koper

SID banka odobrila dolgoročno posojilo

Notranje informacije

13.04.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor v prvem trimesečju 2010

Notranje informacije

15.04.2010 08:32|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil letno poročilo 2009

Notranje informacije

30.04.2010 15:26|LUKA KOPER, d.d., Koper

Revidirano Letno poročilo za leto 2009

Letna računovodska in revizijska poročila

30.04.2010 15:33|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti s kodeksom

Izjava o skladnosti s kodeksom

30.04.2010 15:35|LUKA KOPER, d.d., Koper

Declaration of compliance with the Corporate Governance Code

Izjava o skladnosti s kodeksom

30.04.2010 15:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letni dokument

Letni dokument

30.04.2010 15:39|LUKA KOPER, d.d., Koper

Annual Report for the Year 2009

Notranje informacije

30.04.2010 15:47|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – marec 2010

Četrtletno poročilo

13.05.2010 15:46|LUKA KOPER, d.d., Koper

Politika upravljanja družbe

Notranje informacije

18.05.2010 15:58|LUKA KOPER, d.d., Koper

Še več kontejnerjev z vzhoda

Notranje informacije

01.06.2010 08:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2010

Finančni koledar

14.06.2010 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava sklica 18. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

18.06.2010 08:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 18. seje skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

30.06.2010 08:38|LUKA KOPER, d.d., Koper

Ladijski pretovor v obdobju januar – junij 2010

Notranje informacije

09.07.2010 08:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava publikacije Luški delničar

Notranje informacije

15.07.2010 15:54|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 18. seje skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

16.07.2010 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprejeti sklepi skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

20.07.2010 08:49|LUKA KOPER, d.d., Koper

Resolutions Adopted by the Assembly

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

21.07.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Sprejeti sklepi skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

23.07.2010 08:21|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Resolutions Adopted by the Assembly

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

23.07.2010 08:42|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba statuta družbe

Notranje informacije

28.07.2010 13:55|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar - junij 2010

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

30.08.2010 08:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpisana pogodba za poglabljanje in ureditev obale potniškega terminala

Notranje informacije

23.09.2010 08:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izvršitev sklepa skupščine

Notranje informacije

24.09.2010 15:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Vzpodbuden pretovor v prvih devetih mesecih

Notranje informacije

15.10.2010 08:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Delavski direktor je Matjaž Stare

Notranje informacije

19.10.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odstop člana nadzornega sveta

Notranje informacije

22.10.2010 15:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar - september 2010

Četrtletno poročilo

26.11.2010 15:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Finančni koledar 2011

Finančni koledar

30.11.2010 15:27|LUKA KOPER, d.d., Koper

Poslovni načrt 2011

Notranje informacije

20.12.2010 15:55|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pričetek postopka prodaje delnic družbe Intereuropa d.d.

Notranje informacije

21.12.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnilo v zvezi z nakupom in prodajo delnic Abanke Vipa d.d.

Notranje informacije

21.12.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Announcement of the sale of Intereuropa d.d. shares

Notranje informacije

21.12.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnilo v zvezi s poročanjem medijev

Notranje informacije

22.12.2010 15:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Javno zbiranje ponudb

Notranje informacije

23.12.2010 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper