Seja nadzornega sveta

Notranje informacije

30.01.2009 15:49|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje namestnika predsednika nadzornega sveta družbe Luka Koper

Notranje informacije

02.02.2009 15:12|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava sklica skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

06.02.2009 08:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Prva ladja na podaljšanem prvem pomolu

Notranje informacije

13.02.2009 14:13|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nasprotni predlogi sklepov skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

20.02.2009 08:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov

Notranje informacije

27.02.2009 15:17|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov

Notranje informacije

27.02.2009 15:22|LUKA KOPER, d.d., Koper

Poslovni rezultati 2008 - rast pretovora in prihodkov

Notranje informacije

02.03.2009 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

15. seja skupščine delničarjev - prva informacija

Notranje informacije

20.03.2009 14:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

23.03.2009 08:49|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnilo

Notranje informacije

26.03.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odstop članov nadzornega sveta

Notranje informacije

31.03.2009 08:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Spodbudne količine ladijskega pretovora

Notranje informacije

06.04.2009 08:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Svet delavcev izvolil nova nadzornika

Notranje informacije

08.04.2009 15:43|LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija v zvezi s policijsko preiskavo

Notranje informacije

15.04.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta

Notranje informacije

17.04.2009 08:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Stališče predsednika uprave v zvezi s preiskavo

Notranje informacije

17.04.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpisana dolgoročna pogodba za pretovor alkoholov

Notranje informacije

21.04.2009 08:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta

Notranje informacije

22.04.2009 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2008

Notranje informacije

29.04.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo

Letna računovodska in revizijska poročila

29.04.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letni dokument

Prospekt

29.04.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti s kodeksom

Izjava o skladnosti s kodeksom

29.04.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Notranje informacije

08.05.2009 14:20|LUKA KOPER, d.d., Koper

Medletno poročanje

Četrtletno poročilo

29.05.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava sklica skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

12.06.2009 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba v upravi družbe

Notranje informacije

16.06.2009 20:00|LUKA KOPER, d.d., Koper

Razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev

Notranje informacije

19.06.2009 08:37|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obrazložitev k razširitvi dnevnega reda skupščine delničarjev

Notranje informacije

19.06.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nasprotni predlogi sklepov skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

23.06.2009 08:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta

Notranje informacije

26.06.2009 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Notranje informacije

07.07.2009 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta

Notranje informacije

08.07.2009 14:13|LUKA KOPER, d.d., Koper

Tiskovna konferenca, 9. julij 2009 ob 11.30

Notranje informacije

09.07.2009 08:38|LUKA KOPER, d.d., Koper

Novinarska konferenca

Notranje informacije

09.07.2009 15:00|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

14.07.2009 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Konstitutivna seja nadzornega sveta

Notranje informacije

14.07.2009 14:06|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprejetje letnega poročila družbe

Notranje informacije

16.07.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2009

Notranje informacije

27.07.2009 09:02|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta

Notranje informacije

31.08.2009 08:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2009

Notranje informacije

31.08.2009 14:47|LUKA KOPER, d.d., Koper

Polletno poročilo

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

31.08.2009 14:48|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta

Notranje informacije

14.09.2009 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovan namestnik predsednika uprave

Notranje informacije

19.10.2009 08:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izbran tretji član uprave

Notranje informacije

09.11.2009 08:46|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nove investicije obrodile prve sadove

Notranje informacije

10.11.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Finančni koledar 2010

Finančni koledar

15.12.2009 15:42|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil poslovni načrt 2010

Notranje informacije

22.12.2009 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper uvrščena v trajnostni indeks Dunajske borze

Notranje informacije

23.12.2009 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper