Objava letnih revidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov

Notranje informacije

28.02.2007 15:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper je v letu 2006 poslovala uspešno

Notranje informacije

01.03.2007 08:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Družba Adria terminali bo razvijala evropski distribucijski center

Notranje informacije

02.03.2007 14:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Uspešni pogovori z Madžari - skupni logistični center

Notranje informacije

12.03.2007 15:29|LUKA KOPER, d.d., Koper

Prodaja deleža v družbi Actual I.T. d.o.o.

Notranje informacije

22.03.2007 13:48|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o Splošni plovbi

Notranje informacije

23.03.2007 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava povzetka revidiranega letnega poročila

Notranje informacije

29.03.2007 15:54|LUKA KOPER, d.d., Koper

Uspešen obisk v Argentini

Notranje informacije

04.04.2007 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Rast delnice družbe Luka Koper, lastniški delež v Intereuropi

Notranje informacije

04.04.2007 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti s kodeksom

Izjava o skladnosti s kodeksom

05.04.2007 14:55|LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper prodala 8,3% delež Banke Koper

Notranje informacije

10.04.2007 15:48|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letni dokument

Prospekt

16.04.2007 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Korejce zanima naše pristanišče

Notranje informacije

20.04.2007 08:27|LUKA KOPER, d.d., Koper

Lastniški delež v Intereuropi

Notranje informacije

23.04.2007 09:11|LUKA KOPER, d.d., Koper

Medletno poročanje

Četrtletno poročilo

23.05.2007 08:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Slovesnost ob ustanovitvi logističnega podjetja POS-ESDC

Notranje informacije

29.05.2007 08:33|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo

Letna računovodska in revizijska poročila

31.05.2007 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava sklica skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

15.06.2007 09:10|LUKA KOPER, d.d., Koper

Gradivo za 13. sejo skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

15.06.2007 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Popravek k sklicu 13. redne seje skupščine

Notranje informacije

19.06.2007 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Dopolnitev dnevnega reda 13. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

22.06.2007 15:33|LUKA KOPER, d.d., Koper

Gradivo za 13. sejo skupščine - dopolnitev dnevnega reda

Notranje informacije

27.06.2007 08:23|LUKA KOPER, d.d., Koper

Popravek objave »Gradivo za 13. sejo skupščine - dopolnitev dnevnega reda«

Notranje informacije

27.06.2007 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Gradivo za 13. sejo skupščine - dopolnitev dnevnega reda

Notranje informacije

04.07.2007 08:57|LUKA KOPER, d.d., Koper

Uspešno prvo polletje 2007

Notranje informacije

20.07.2007 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

20.07.2007 08:56|LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnila o sprejetih sklepih na 13. seji skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

24.07.2007 14:37|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o vpisu kosovnih delnic v KDD

Notranje informacije

06.08.2007 14:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava povzetka polletnega poročila

Notranje informacije

10.08.2007 14:42|LUKA KOPER, d.d., Koper

Polletno poročilo

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

10.08.2007 14:53|LUKA KOPER, d.d., Koper

Vložena izpodbojna tožba

Notranje informacije

11.09.2007 15:49|LUKA KOPER, d.d., Koper

Uspešna predstavitev Luke Koper na Tajskem

Notranje informacije

21.09.2007 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper povečuje kapacitete za pretovor kontejnerjev

Notranje informacije

05.10.2007 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Zelena luč za skladišče za avtomobile

Notranje informacije

15.10.2007 08:34|LUKA KOPER, d.d., Koper

Razvoj evropskega distribucijskega centra v Sežani

Notranje informacije

26.10.2007 08:34|LUKA KOPER, d.d., Koper

Za družbo Luka Koper devet uspešnih mesecev

Notranje informacije

07.11.2007 08:18|LUKA KOPER, d.d., Koper

Medletno poročanje

Četrtletno poročilo

23.11.2007 09:11|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o vlogi zahteve za razširitev kotacije s preoblikovanimi delnicami

Notranje informacije

12.12.2007 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o poslovnih načrtih za leto 2008

Notranje informacije

20.12.2007 09:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Umik vloge za razširitev kotacije s preoblikovanimi delnicami

Notranje informacije

24.12.2007 08:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Rekorden promet kontejnerjev

Notranje informacije

27.12.2007 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper