Nadzorni svet Luke Koper, d.d. potrdil poslovni načrt za leto 2006

Notranje informacije

23.01.2006 08:26|LUKA KOPER, d.d., Koper

Srečanje vodstev družb Luka Koper, d.d. in Intereurope, d.d.

Notranje informacije

15.02.2006 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Notranje informacije

15.02.2006 15:24|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava letnih revidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov

Notranje informacije

28.02.2006 14:24|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o preteklem in prihodnjem poslovanju

Notranje informacije

07.03.2006 08:22|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža

Notranje informacije

09.03.2006 13:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Notranje informacije

16.03.2006 14:58|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava povzetka revidiranega letnega poročila

Notranje informacije

27.03.2006 15:47|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti s kodeksom

Izjava o skladnosti s kodeksom

03.04.2006 13:39|LUKA KOPER, d.d., Koper

V Luki Koper prvo četrtletje uspešno

Notranje informacije

05.04.2006 15:56|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letni dokument

Notranje informacije

14.04.2006 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Popravek podatka v povzetku revidiranega letnega poročila za leto 2005

Notranje informacije

18.04.2006 15:27|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo

Letna računovodska in revizijska poročila

18.05.2006 15:08|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obletnica družbe, pomembna pogodba s korejskim logističnim podjetjem Glovis

Notranje informacije

23.05.2006 14:57|LUKA KOPER, d.d., Koper

Medletno poročanje

Četrtletno poročilo

29.05.2006 15:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper uspešna v Izraelu

Notranje informacije

05.06.2006 15:48|LUKA KOPER, d.d., Koper

12. redna seja Nadzornega sveta Luka Koper

Notranje informacije

07.06.2006 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Poslovno sodelovanje na področju logistike

Notranje informacije

06.07.2006 14:56|LUKA KOPER, d.d., Koper

V prvem polletju večji ladijski pretovor predvsem z rastjo kakovostnih tovorov

Notranje informacije

18.07.2006 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava sklica skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

21.07.2006 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Gradivo za 12. sejo skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

21.07.2006 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

13. redna seja Nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

24.07.2006 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Delničarji Banke Koper podaljšali veljavnost delničarskega sporazuma

Notranje informacije

24.07.2006 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Dopolnitev dnevnega reda 12. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

28.07.2006 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava povzetka polletnega poročila

Notranje informacije

28.07.2006 16:00|LUKA KOPER, d.d., Koper

Polletno poročilo

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

28.07.2006 16:02|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Notranje informacije

03.08.2006 14:53|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nasprotni predlogi sklepov skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

04.08.2006 09:07|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

23.08.2006 10:25|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Notranje informacije

31.08.2006 15:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Notranje informacije

07.09.2006 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Notranje informacije

12.09.2006 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odkup poslovnega deleža v družbi Adriafin d.o.o.

Notranje informacije

15.09.2006 15:28|LUKA KOPER, d.d., Koper

V Luki Koper zaključena prenova skladišča za lahkopokvarljivo blago

Notranje informacije

11.10.2006 09:04|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Notranje informacije

30.10.2006 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpisan sporazum s Port Klangom

Notranje informacije

14.11.2006 15:12|LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper v devetih mesecih 2006 poslovala uspešno

Notranje informacije

24.11.2006 08:23|LUKA KOPER, d.d., Koper

Medletno poročanje

Četrtletno poročilo

24.11.2006 14:19|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nov mejnik Luke Koper

Notranje informacije

06.12.2006 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o poslovnih načrtih v letu 2007

Notranje informacije

21.12.2006 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

V Luki Koper, d.d. pretovorjenih 14 milijonov ton

Notranje informacije

29.12.2006 12:59|LUKA KOPER, d.d., Koper