Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana uprave v kapitalu izdajatelja

Notranje informacije

21.01.2005 15:45|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sporazum o ustanovitvi podjetja Adria Transport

Notranje informacije

31.01.2005 15:03|LUKA KOPER, d.d., Koper

Odločba Ustavnega sodišča

Notranje informacije

04.02.2005 15:09|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izdana odločba Urada za varstvo konkurence

Notranje informacije

17.02.2005 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Prodaja 9,99% lastniškega deleža v družbi Autocommerce d.d.

Notranje informacije

24.02.2005 08:40|LUKA KOPER, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta 28. februarja 2005

Notranje informacije

28.02.2005 14:59|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava povzetka revidiranega letnega poročila

Notranje informacije

28.02.2005 15:54|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava povzetka revidiranega letnega poročila

Notranje informacije

29.03.2005 15:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo

Letna računovodska in revizijska poročila

29.03.2005 15:34|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo

Letna računovodska in revizijska poročila

04.05.2005 15:19|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o poslovanju v prvem trimesečju in o sklicu skupščine

Notranje informacije

05.05.2005 08:41|LUKA KOPER, d.d., Koper

Medletno poročanje

Četrtletno poročilo

05.05.2005 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava sklica skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

03.06.2005 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Dopolnitev dnevnega reda 10.seje skupščine družbe Luka Koper,d.d.

Notranje informacije

13.06.2005 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 11. skupščine delniške družbe Luka Koper, d.d.

Notranje informacije

22.06.2005 09:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava sklica skupščine delničarjev

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

24.06.2005 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper - tisočtristoprvo pristanišče ladjarja COSCO

Notranje informacije

30.06.2005 09:09|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

08.07.2005 08:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

10. skupščina delničarjev Luke Koper

Notranje informacije

08.07.2005 08:23|LUKA KOPER, d.d., Koper

Glavni direktor Luke Koper, d.d., odstopil

Notranje informacije

11.07.2005 14:52|LUKA KOPER, d.d., Koper

Evropsko priznanje za kakovosten sistem vodenja

Notranje informacije

18.07.2005 13:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet imenoval v.d. glavnega direktorja

Notranje informacije

26.07.2005 08:18|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti s kodeksom

Izjava o skladnosti s kodeksom

27.07.2005 15:00|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Informacije v zvezi s skupščino delničarjev

28.07.2005 15:52|LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava povzetka polletnega poročila

Notranje informacije

01.08.2005 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Polletno poročilo

Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi

01.08.2005 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper

Vpis sprememb statuta v register

Notranje informacije

05.08.2005 14:21|LUKA KOPER, d.d., Koper

3. redna seja nadzornega sveta Luke Koper, d.d.

Notranje informacije

13.09.2005 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovana predsednik in namestnik uprave Luke Koper, d.d.

Notranje informacije

25.10.2005 08:15|LUKA KOPER, d.d., Koper

Medletno poročanje

Četrtletno poročilo

07.11.2005 13:30|LUKA KOPER, d.d., Koper