Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – december 2019

Notranje informacije

09.01.2020 15:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izvolitev predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe

Notranje informacije

21.01.2020 08:34|LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v letu 2019

Notranje informacije

28.02.2020 16:12|LUKA KOPER, d.d., Koper

Poslovanje v razmerah epidemije Covid-19

Notranje informacije

18.03.2020 07:56|LUKA KOPER, d.d., Koper