Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – december 2020

Notranje informacije

11.01.2021 16:33|LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v letu 2020

Notranje informacije

19.02.2021 16:01|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2020

Letna računovodska in revizijska poročila

23.04.2021 15:31|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Notranje informacije

23.04.2021 15:41|LUKA KOPER, d.d., Koper

Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

Notranje informacije

23.04.2021 16:01|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izvolitev predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe

Notranje informacije

04.05.2021 16:01|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 34. skupščine delničarjev

Notranje informacije

13.05.2021 16:00|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2021

Notranje informacije

28.05.2021 16:01|LUKA KOPER, d.d., Koper