Svet delavcev

Preko sveta delavcev zaposleni sodelujejo z delodajalcem pri uresničevanju skupnih ciljev ter interesov dela in kapitala, ki se izražajo v skupnih prizadevanjih za čim boljše poslovne rezultate in uspešnost podjetja nasploh ter zadovoljstvo zaposlenih pri delu in čim ugodnejšo delovno klimo.

Svet delavcev družbe Luka Koper, d. d., šteje 13 članov in je bil izvoljen 23. maja 2016 za obdobje štirih let.