34. skupščina delničarjev - 29.6.2021

13.05.2021


Datoteke za prenos


33. skupščina delničarjev - 26.8.2020

11.06.2020


Datoteke za prenos


30. skupščina delničarjev - 29. junij 2018

28.05.2018

5.6. 2018 - Objava nasprotnih predlogov delničarjev, zahteve za dopolnitev dnevnega reda  30. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. in čistopisa dnevnega reda

Na podlagi določil 3. odstavka 298. člena in 1. odstavka 300. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja: 

-       nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 2.1 točko ter zahtevo za dopolnitev z novo 3. točko dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 29.6.2018, kakor ju je v zakonskem roku dne 29.5.2018 v svojem imenu podal Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnik 1.557.857 delnic, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe, in v imenu delničarja Republike Slovenije, ki je imetnica 7.140.000 delnic, kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe,

-       nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 2.1 točko dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 29.6.2018, kakor ga je v zakonskem roku dne 1.6.2018 podal delničar Društvo Mali delničarji Slovenije.

Na podlagi določil 4. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družb uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja tudi čistopis dnevnega reda za 30. skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 29.6.2018.


Datoteke za prenos


29. skupščina delničarjev - 28. december 2017

24.11.2017

Obvestilo delničarjem glede prijave na skupščino delničarjev: Prijavo za udeležbo na skupščini lahko delničarji pošljejo na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper ali na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si


Datoteke za prenos


PDF
Obvestilo o sprejetih sklepih
187 kb, PDF 28.12.17
PDF
Notarski zapisnik skupščine
5 MB, PDF 28.12.17
PDF
Obrazložitev - točka 3
174 kb, PDF 24.11.17
PDF
Obrazložitev - točka 4
175 kb, PDF 24.11.17
PDF
Obrazložitev - točka 5
164 kb, PDF 24.11.17
PDF
Obrazložitev - točka 6
162 kb, PDF 24.11.17
PDF
Poročilo o posebni reviziji
995 kb, PDF 24.11.17
DOC
Prijava in pooblastilo
42 kb, DOC 24.11.17

29. skupščina delničarjev - 14. december 2017 - PREKLICANA

13.11.2017

Skupščina dne 14. decembra 2017 je preklicana.

28. skupščina delničarjev - 30. junij 2017

24.05.2017


Datoteke za prenos


PDF
Obvestilo o sprejetih sklepih
346 kb, PDF 03.07.17
PDF
Notarski zapsinik
3 MB, PDF 03.07.17
PDF
Spremni dopis
191 kb, PDF 05.06.17
PDF
Dodatne informacije
164 kb, PDF 05.06.17
PDF
Čistopis - dopolnjen sklic
336 kb, PDF 05.06.17
PDF
MDS_nasprotni predlog.pdf
206 kb, PDF 31.05.17
PDF
Sklic z dnevnim redom
193 kb, PDF 24.05.17
PDF
Predlogi sklepov z obrazložitvami
202 kb, PDF 24.05.17
PDF
Dodatne informacije
164 kb, PDF 24.05.17
PDF
Letno poročilo 2016
6 MB, PDF 24.05.17
PDF
Sklep Sveta delavcev
32 kb, PDF 24.05.17
PDF
Sklep Sveta delavcev
3 MB, PDF 24.05.17
PDF
Publikacija Luški delničar
7 MB, PDF 12.06.17
DOC
Prijavnica
36 kb, DOC 24.05.17

27. skupščina delničarjev - 1. julij 2016

27.05.2016


Datoteke za prenos


PDF
Obvestilo o sprejetih sklepih
530 kb, PDF 04.07.16
PDF
Naotarski zapisnik
1018 kb, PDF 04.07.16
PDF
Vzorec pooblastila
195 kb, PDF 17.06.16
PDF
Zahteva delničarja
2 MB, PDF 07.06.16
PDF
Dodatne informacije (7.6.16)
183 kb, PDF 07.06.16
PDF
Sklic 27. skupščine
158 kb, PDF 27.05.16
PDF
Predlogi sklepov z obrazložitvami
164 kb, PDF 27.05.16
PDF
Dodatne informacije
183 kb, PDF 27.05.16
PDF
Letno poročilo 2015
10 MB, PDF 27.05.16
PDF
Sklep - predstavnika delavcev v NS
321 kb, PDF 27.05.16
PDF
Čistopis statua
292 kb, PDF 27.05.16
PDF
Publikacija Luški delničar
5 MB, PDF 16.06.16
DOC
Prijava in pooblastilo.doc
36 kb, DOC 27.05.16