Pristaniški red

Pristaniški red velja za vse, ki se gibljejo znotraj koprskega tovornega pristanišča. Določa interna pravila za varno in nemoteno delovanje koprskega tovornega pristanišča, zlasti pa ureja naslednja področja:

-          prihod ladij in plovil;

-          pristajanje ladij in plovil;

-          sidranje ladij in plovil;

-          premeščanje in premik ladij in plovil;

-          popravilo ladij in plovil ter drugih vozil na območju pristanišča;

-          dejavnosti, ki jih na območju koprskega tovornega pristanišča izvajajo tretje osebe;

-          ravnanje ob nesrečah;

-          varovanje okolja;

-          ravnanje z odpadki;

-          nevarno blago oz. snovi;

-          oskrba ladij in drugih prevoznih sredstev;

-          uporaba goriva v pristanišču;

-          hrup;

-          varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost;

-          varnost in varovanje pristanišča ter vstop v pristanišče, gibanje in zadrževanje v njem;

-          promet na območju pristanišča;

-          prepovedana ravnanja v pristanišču;

-          izredni dogodki;

-          odstranitev osebe iz pristanišča in odvzem dovolilnice;

-          nadzor in izvajanje Pristaniškega reda.

 

Datoteke za prenos


PDF
Pristaniški red
11 MB, PDF, 02.04.20