Obrazec za prijavo nepravilnosti

Če ste seznanjeni s kakršnokoli obliko kršitve etike in morale v družbi, kršitvijo korporativne integritete ali kako drugo obliko nepravilnosti oziroma spornega ravnanja, jo lahko prijavite pooblaščenki za korporativno integriteto Skupine Luka Koper .

Vse prijave bo pooblaščenka za korporativno integriteto Skupine Luka Koper vsebinsko skrbno proučila.

Če želite ostati anonimni, vam ni potrebno napisati vaših osebnih podatkov .

V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri razumevanju nepravilnosti in nadaljnji obravnavi. Prijavo lahko podate preko spodnjega spletnega obrazca, običajnega tiskanega obrazca ali pa prijavo podate na poštni naslov integriteta@luka-kp.si 

Prijavo z dokumentacijo pošljete po pošti na naslov:
Luka Koper ,d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper 
s pripisom "za pooblaščenca za korporativno integriteto"

a) Prijaviteljevi osebni podatki

Ime in priimek:

Naslov bivanja:

Delovno mesto ali org.:

Kontakt (tel. št.):

b) Kršiteljevi osebni podatki:

Ime in priimek:

Naslov bivanja:

Delovno mesto ali org.:

c) Opis spornega ravnanja (v pomoč pri opisu naj vam bodo sledeča vprašanja):

1. Kraj in čas dogodka

2. Na kakšen način ste bili o spornem ravnanju seznanjeni (ste za to ravnanje slišali, osebno videli, ipd):

3. Opis spornega ravnanja - kaj se je zgodilo, na kakšen način, v kakšnih okoliščinah):

4. Ali o spornem ravnanju obstajajo kakšni dokazi kot npr. listine, priče? Če razpolagate z osebnimi podatki prič jih navedite:

5. Ali je šlo za enkraten dogodek ali za ponavljajoče, večkratno ravnanje?

6. Ali je bil poleg kršitelja še kdo udeležen?

7. Pripombe, komentarji:

Podpis oz. ime in priimek ( če prijava ni anonimna)

Vaš E-mail naslov (če prijava ni anonimna)

Strinjam se s politiko zasebnosti