Obalno-kraška regija je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje razvitimi. Luka Koper je delniška družba, ki s svojo dejavnostjo vpliva na razvoj Obalno-kraške regije in ji daje pozitiven in dinamičen gospodarski utrip.

Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Zastavljamo si ambiciozne cilje, da bi hkrati zadovoljili želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju.

Želimo biti odlični, zato smo leta 2005 stopili na pot k evropski poslovni odličnosti in leta 2006 prejeli nagrado za uvrstitev med finaliste evropske nagrade za poslovno odličnost. Od 2010 naše delo odlikuje tudi okoljski certifikat EMAS, sicer pa za kakovost našega dela jamčijo številni drugi certifikati.

Vpeti smo v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje, dosledno pa skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem tudi sami delamo in živimo.

Osebna izkaznica

Naziv:

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Skrajšano:

Luka Koper, d. d.

Sedež:

Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Tel:

05 6656 100

E-pošta:

portkoper@luka-kp.si

Registracija:

Okrožno sodišče v Kopru, reg. vol. 1/00322/00

Osnovni kapital: 

58.420.964,78 EUR

Vpoklicani kapital:

58.420.964,78 EUR

ID št. za DDV: 

SI 89190033

Matična št.: 

5144353

Pretežna dejavnost:

H (promet in skladiščenje)

Članstvo v medn. org.

ESPOFeportsMedcruise, NAPA, Združenje MedPorts

Transakcijski račun:

-za plačnike rezidente:

Intesa SanPaolo Bank, št. računa SI56 1010 0000 0001 935

-za plačnike nerezidente: 

Intesa SanPaolo Bank, št. računa 10100-0000001935; BIC koda  BAKOSI2x ; 
IBAN SI56 1010 0000 0001 935