Obalno-kraška regija je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje razvitimi. Luka Koper je delniška družba, ki s svojo dejavnostjo vpliva na razvoj Obalno-kraške regije in ji daje pozitiven in dinamičen gospodarski utrip.

Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Zastavljamo si ambiciozne cilje, da bi hkrati zadovoljili želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju. .

Želimo biti odlični, zato smo leta 2005 stopili na pot k evropski poslovni odličnosti in leta 2006 prejeli nagrado za uvrstitev med finaliste evropske nagrade za poslovno odličnost, sicer pa za kakovost našega dela jamčijo številni drugi certifikati.

Vpeti smo v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje, dosledno pa skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem tudi sami delamo in živimo.

Osebna izkaznica

Naziv:

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Skrajšano:

Luka Koper, d. d.

Sedež:

Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Tel:

05 6656 100

E-pošta:

portkoper@luka-kp.si

Registracija:

Okrožno sodišče v Kopru, reg. vol. 1/00322/00

Osnovni kapital: 

58.420.964,78 EUR

Vpoklicani kapital:

58.420.964,78 EUR

ID št. za DDV: 

SI 89190033

Matična št.: 

5144353

Pretežna dejavnost:

H (promet in skladiščenje)

Članstvo v medn. org.

ESPOFeportsMedcruise, NAPA, Združenje MedPorts

Transakcijski račun:

-za plačnike rezidente:

Intesa SanPaolo Bank, št. računa SI56 1010 0000 0001 935

-za plačnike nerezidente: 

Intesa SanPaolo Bank, št. računa 10100-0000001935; BIC koda  BAKOSI2x ; 
IBAN SI56 1010 0000 0001 935