Naša osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev. Naš cilj je zagotavljanje celovite logistične podpore za naše stranke. Družba upravlja tudi ekonomsko cono in skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške infrastrukture.

Postavljamo si ambiciozne cilje, ki jih v veliki meri tudi dosegamo. Z uresničevanjem razvojnih usmeritev krepimo naše konkurenčne prednosti.

 

Strategija

Več o strateških usmeritvah, prioritetah in ciljih najdete v priloženem dokumentu Povzetek strateškega poslovnega načrta 2020- 2025.

 

Vizija 

Luka Koper vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope.

Poslanstvo

Z zanesljivo in razvito pristaniško ponudbo podpiramo globalne logistične rešitve do osrčja Evrope skladno s potrebami gospodarstva in najzahtevnejših kupcev.

Naše vrednote

Sodelovanje
Odgovornost
Spoštovanje
Pripadnost
UstvarjalnostDatoteke za prenos