Temeljni akti družbe


PDF
Statut
2 MB, PDF, 11.07.2016

Izjave o upravljanju družbe


PDF
2016
595 kb, PDF, 15.04.2016
PDF
2015
313 kb, PDF, 21.04.2015
PDF
2014
308 kb, PDF, 21.04.2015
PDF
2013
235 kb, PDF, 21.04.2015
PDF
2012
112 kb, PDF, 21.04.2015
PDF
2011
123 kb, PDF, 21.04.2015

Izjave o neodvisnosti članov uprave in nadzornega sveta

Izjave članov uprave in nadzornega sveta o neodvisnosti skladno s točko C3 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.


PDF
Izjave o neodvisnosti članov NS
725 kb, PDF, 17.03.2016