Organigram matične družbe in lastniški deleži

Predsednik uprave

Področja trženja

Kadrovsko področje

Pravno področje

Področje za odnose z javnostmi

Področje pristaniške varnosti

Področje operative

PC Kontejnerski terminal

PC Terminal za generalne tovore

PC Avtomobilski in Ro-Ro terminal

PC Terminal za sipke tovore

PC Evropski energetski terminal

PC Potniški terminal

Član uprave

Področje nabave in vzdrževanja

Področje investicij

Področje strateškega razvoja

Član uprave

Področje financ in računovodstva

Področje kontrolinga

Področje upr. in razvoja poslovnih procesov

Delavski direktor

Področje varovanja zdravja zaposlenih in ekologije

Področje notranje revizije


Luka Koper, d.d. - lastniški deleži

 • Luka Koper INPO d.o.o. www.luka-inpo.si
  100%
 • Adria Terminali d.o.o. www.adria-terminali.si
  100%
 • Luka Koper Pristan d.o.o. www.pristan-koper.si
  100%
 • Logis Nova d.o.o.
  100%
 • Adria Investicije d. o. o.
  100%
 • TOC d.o.o. www.toc.si
  68,13%
 • Adria – Tow, d. o. o. www.adria-tow.si
  50%
 • Adria Transport, d. o. o. www.adria-transport.com
  50%
 • Adriafin, d. o. o.
  50%
 • Avtoservis, d. o. o.
  49%