Organigram matične družbe in lastniški deleži

Predsednik uprave

Področje strateškega razvoja

Področje investicij

Področje nabave in vzdrževanja

Kadrovsko področje

Pravno področje

Področje za odnose z javnostmi

Področje pristaniške varnosti

Član uprave

Področje komerciale

PC Kontejnerski terminal

PC Terminal za generalne tovore

PC Avtomobilski in Ro-Ro terminal

PC Razsuti in tekoči tovori

PC Potniški terminal

Področje operative

Član uprave

Področje financ in računovodstva

Področje kontrolinga

Področje upr. in razvoja poslovnih procesov

Delavski direktor

Področje varovanja zdravja zaposlenih in ekologije

Področje notranje revizije


Luka Koper, d.d. - lastniški deleži

 • Luka Koper INPO d.o.o. www.luka-inpo.si
  100%
 • Logis Nova d.o.o.
  100%
 • Adria Terminali d.o.o. www.adria-terminali.si
  100%
 • Luka Koper Pristan d.o.o. www.pristan-koper.si
  100%
 • Adria Investicije d. o. o.
  100%
 • TOC d.o.o. www.toc.si
  68,13%
 • Adria – Tow, d. o. o. www.adria-tow.si
  50%
 • Adria Transport, d. o. o. www.adria-transport.com
  50%
 • Adriafin, d. o. o.
  50%
 • Avtoservis, d. o. o.
  49%