Odnosi z zaposlenimi

V Luki Koper posebno pozornost namenjamo upravljanju, razvoju, motiviranju in izobraževanju zaposlenih. Usposobljeni in motivirani kadri so namreč strateško bogastvo družbe in pogoj za uresničevanje njenih razvojnih načrtov.

Več informacij o skrbi za zaposlene najdete na trajnostnem portalu www.zivetispristaniscem.si