Zavedamo se vplivov, ki jih ima pristaniška dejavnost na okolje. Zato smo se v svoji poslovni politiki zavezali smotrnemu ravnanju z okoljem, ki ga želimo ohraniti tudi za prihodnje rodove.

Spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje je tako postalo del naših rednih delovnih aktivnosti.
 
Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 za vse luške dejavnosti smo med prvimi evropskimi in kot edini med jadranskimi pristanišči vzpostavili že leta 2000, maja 2006 smo ga nadgradili v ISO 14001:2004, decembra 2009 pa smo prvič pridobili najmodernejšo shemo varovanja okolja EMAS. 

Redno spremljamo in nadzorujemo okoljske vplive luških dejavnosti in pri tem sodelujemo s pristojnimi strokovnimi institucijami.

V koprskem pristanišču področje ravnanja z okoljem obravnavamo celovito. 

Luka Koper, d. d., upravlja celotno območje pristanišča, kar nam omogoča, da je na vseh terminalih in v vseh naših dejavnostih vzpostavljen tudi sistem varovanja.

Skladno z novimi zakonskimi zahtevami nad sistemom bdi okoljski manager družbe. Uprava družbe je 1. aprila 2010 za pooblaščenko za varstvo okolja imenovala mag. Franko Cepak. Opravlja naloge s področja varovanja okolja opredeljene v 30. členu Zakona o varstvu okolja.

V začetku leta 2010 smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za celotno območje pristanišča.

Veliko več o skrbi Luke Koper za okolje po posameznih sklopih najdete na portalu www.zivetispristaniscem.si.

Datoteke za prenos


PDF
Trajnostno poročilo 2019
10 MB, PDF, 04.02.21
PDF
Trajnostno poročilo 2018
16 MB, PDF, 03.05.19
PDF
Trajnostno poročilo 2017
5 MB, PDF, 09.05.18
PDF
Okoljsko poročilo 2015
12 MB, PDF, 14.11.16
PDF
Okoljsko_porocilo_2014.pdf
18 MB, PDF, 28.10.20
PDF
Okoljsko poročilo 2013
2 MB, PDF, 16.02.16
PDF
Okoljsko poročilo 2012
2 MB, PDF, 16.02.16
PDF
Okoljsko poročilo 2011
2 MB, PDF, 16.02.16
PDF
Okoljsko poročilo 2010
3 MB, PDF, 16.02.16
PDF
Okoljsko poročilo 2009
2 MB, PDF, 16.02.16

Kontaktne osebe

Franka Cepak
Okoljski manager
+386 5 665 66 46