Obrazec za prijavo na razpisana prosta delovna mesta: Voznik luške mehanizacije

Kandidati, ki se prijavljajo na razpisana prosta delovna mesta izpolnijo spodnjo prijavo. Izpolnitev spodnjega obrazca šteje kot prijava na prosto delovno mesto, kar pomeni, da ni potrebne dodatne pisne ali elektronske prijave. V primeru kandidature na več prostih delovnih mest, je potrebno za vsako delovno mesto izpolniti nov obrazec. Po oddani spletni prijavi, boste prejeli elektronsko pošto na vaš elektronski naslov s potrditvijo prejete prijave. 

Navodilo pri izpolnjevanju:

Prosimo vas, da v polje »IZKUŠNJE« navedete termin opravljanja dela ter vrsto dela, ki ste ga opravljali (v primeru dela na področju pristanišča, navedite tudi terminal, v katerem ste izkušnje pridobivali) in sicer v naslednji predlagani obliki (primer):

  • 5/2005 – 8/2010: voznik tovornjaka v mednarodnem prevozu (lahko navedete tudi delodajalca)
  • 9/2010 – 10/2015: LTD v PC Generalni tovori
  • 10/2015 – 8/2018: voznik mehanizacije v PC Kontejnerski terminal

V kolikor ste opravljali več različnih del, vpišite le tista, katera ste opravljali več kot 6 mesecev

Osnovne informacije

Prijava na delovno mesto*

Ime in priimek*

Naslov bivališča*

Pošta bivališča*

Datum rojstva*

E-mail*

Raven izobrazbe*

Pridobljen naziv izobrazbe*

Znanje slovenskega jezika*

Znanje angleškega jezika*

Računalniška znanja

Delo z urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov*

Druga znanja

Imam vozniški izpit B kategorije*

Vozniški izpiti in drugi izpiti za upravljanje mehanizacije ter ostali izpiti (signaliziranje, motorna žaga, premikač)-Navedite vse pridobljene izpite*

Dodatna usposobljenost (NPK, notranji presojevalec, strokovni izpit, mojstrski izpit, NPK preglednik, stikalničar v industriji, …)*

Izkušnje*

Drugo

Izjava o resničnosti podanih informacij*

Vaše osebne podatke, ki ste jih vnesli ob izpolnitvi obrazca za prijavo na razpisano prosto delovno mesto, uporabljamo za namen izvedbe postopka izbora ustreznega kandidata na razpisano delovno mesto na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Vaše osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena, tj. do zaključka postopka izbora kandidata na razpisano delovno mesto oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države. Posameznik lahko dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic dobi pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova varstvo.podatkov@luka-kp.si ali na naslovu Luka Koper d.d., Vojkovo Nabrežje 38, 6501 Koper. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

Strinjam se*


Obvezna polja!