Javna dražba rabljenih kontejnerjev

10.02.2017

Družba Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) skladno z določilom 167. člena Stvarnopravnega zakonika, v povezavi s 753. členom Obligacijskega zakonika, objavlja zainteresiranim dražiteljem  vabilo na javno dražbo rabljenih kontejnerjev.

Datoteke za prenos


PDF
Oglas za prodajo
515 kb, PDF, 09.02.17
PDF
Osnutek pogodbe
171 kb, PDF, 09.02.17
PDF
Seznam kontejnerjev
119 kb, PDF, 14.02.17