Lastniška struktura - 30.9.2016

# Delničar Število delnic Lastniški delež
1 Republika Slovenija 7.140.000 51,00 %
2 Slovenski državni holding, d.d. 1.557.857 11,13 %
3 Kapitalska družba, d.d. 696.579 4,98 %
4 Mestna občina Koper 439.159 3,14 %
5 SOP Ljubljana 419.682 3,00 %
6 Zavarovalnica Triglav, d.d. 104.756 0,75 %
7 Aktsiaselts Trigon Funds 104.681 0,75 %
8 Parametric Emerging Markets Fund 94.050 0,67 %
9 SEI Global Investment Fund 80.370 0,57 %
10 Unicredit Bank Austria AG - fiduciarni 73.393 0,52 %
Skupaj 10 največjih delničarjev 10.710.527 76,51 %
Skupaj vse delnice 14.000.000 100,00 %