Lastniška struktura - 31.12.2020

# Delničar Število delnic Lastniški delež
1 Republika Slovenija 7.140.000 51,00 %
2 Slovenski državni holding, d.d. 1.557.857 11,13 %
3 Kapitalska družba, d.d. 696.579 4,98 %
4 Mestna občina Koper 439.159 3,14 %
5 Citibank N.A. – fiduciarni račun 388.443 2,77 %
6 Hrvatska poštanska banka, d. d. 141.462 1,01 %
7 Raiffeisen Bank International AG 131.407 0,94 %
8 Zavarovalnica Triglav, d.d. 113.568 0,81 %
9 NLB Skladi - Slovenija mešani 113.000 0,81 %
10 Zagrebačka banka d. d. – fiduciarni račun 101.026 0,72 %
Skupaj 10 največjih delničarjev 10.822.501 77,31 %
Skupaj vse delnice 13.998.063 100,00 %