Lastniška struktura - 31.3.2017

# Delničar Število delnic Lastniški delež
1 Republika Slovenija 7.140.000 51,00 %
2 Slovenski državni holding, d.d. 1.557.857 11,13 %
3 Kapitalska družba, d.d. 696.579 4,98 %
4 Mestna občina Koper 439.159 3,14 %
5 Aktsiaselts Trigon Funds 146.071 1,04 %
6 Hrvatska poštanska banka, d. d. 129.582 0,93 %
7 SOP Ljubljana 127.919 0,91 %
8 Zavarovalnica Triglav, d.d. 104.756 0,75 %
9 SEI Global Investment Fund 102.392 0,73 %
10 Citibank N.A. – fiduciarni račun 95.827 0,68 %
Skupaj 10 največjih delničarjev 10.540.142 75,29 %
Skupaj vse delnice 14.000.000 100,00 %