Izberite področje


Luka Koper, d. d.

Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
+386 5 66 56 100

Andrej Cah

Svetovalec uprave za multimodalnost
+386 5 66 56 906

Branko Vodopija

Svetovalec uprave
+386 5 66 56 647

Roberto Levanič

Vodja področja investicij
+386 5 66 56 933

Mitja Dujc

Vodja področja komerciale
+386 5 66 56 905

Žiga Fišer

Vodja področja strateškega razvoja
+386 5 6656 905

Boštjan Brlek

Vodja področja operative
+386 5 66 56 865

Aleš Markežič

Vodja področja financ in računovodstva
+386 5 66 56 770

Vesna Završnik

Vodja kadrovskega področja
+386 5 66 56 915

Sebastjan Šik

Vodja področja odnosov z javnostmi
+386 5 66 56 900

Mitja Korva

Vodja področja nabave in vzdrževanja
05 6656 650

Boris Kankaraš

Vodja področja pristaniške varnosti
05 6656 786

Rok Grdina

Vodja področja upravljanja in razvoja poslovnih procesov
05 6656 461

Cvetka Tomc

Vodja področja notranje revizije
+386 5 66 56 739

Boštjan Pavlič

Vodja področja varovanja zdravja in ekologije
05 6656 505

Tea Vatovec

Vodja področja kontrolinga
05 6656 958

Franka Cepak

Okoljski manager
+386 5 665 66 46

Rok Štemberger

Odnosi z vlagatelji
+386 5 66 56 140

Andreja Ličen-Čok

Delniška knjiga
+386 5 66 56 966

Varovanje - nadzorni center

+386 5 66 56 950

Koordinacija operative - vodje izmen

+386 5 66 56 866 / 867
+386 5 6656 560