Dobava elektroinštalacijskega materiala za investicijska in vzdrževalna dela na elektroenergetski infrastrukturi v Luki Koper

Rok za oddajo prijave: 04.01.2018

Interna številka: JN 260/2017 - OKS 1 | Številka na portalu javnih naročil: JN009847/2017-E01

Dobava inštalacijskega materiala za investicijska in vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju ter protipožarnih črpališčih Luke Koper

Rok za oddajo prijave: 05.01.2018

Interna številka: JN 261/2017 - OKS 2 | Številka na portalu javnih naročil: JN009848/2017-E01

Dobava materiala za investicijska in vzdrževalna dela na železniški infrastrukturi v Luki Koper

Rok za oddajo prijave: 05.01.2018

Interna številka: JN 262/2017 - OKS 3 | Številka na portalu javnih naročil: JN009849/2017-E01

Gradbena dela na pristaniški infrastrukturi

Rok za oddajo prijave: 11.01.2018

Interna številka: JN 264/2017 - OKS 5 | Številka na portalu javnih naročil: JN009978/2017-E01

Storitev izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi

Rok za oddajo prijave: 11.01.2018

Interna številka: JN 263/2017 - OKS 4 | Številka na portalu javnih naročil: JN010110/2017-E01

DOZIDAVA SERVISNEGA OBJEKTA , na zemljišču s parc. št. 1569/49 v k.o. Koper

Rok za oddajo prijave: 19.01.2018

Interna številka: JN 315/2017

NABAVA RABLJENEGA MOSTNEGA DVIGALA

Rok za oddajo prijave: 27.02.2018

Interna številka: JN 341/2017

Cestna navezava na novi Srminski vhod

Rok za oddajo prijave: 22.03.2018

Interna številka: JN 3/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN001101/2018-E01

POŽARNO ČRPALIŠČE NA OBALI SILOS

Rok za oddajo prijave: 29.03.2018

Interna številka: JN 318/2017

Gradnja skladiščnega objekta za avtomobile - faza 2 A

Rok za oddajo prijave: 05.04.2018

Interna številka: JN 36/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN 001157/2018-E01

PREUREDITEV IN OBNOVA HALE TROPLES ZA PC TA

Rok za oddajo prijave: 07.05.2018

Interna številka: JN 97/2017 | Številka na portalu javnih naročil: JN002505/2018-W01

Dobava in montaža čistilne naprave na terminalu za živino

Rok za oddajo prijave: 25.05.2018

Interna številka: JN 4/2018

ZAMENJAVA SIDRNE OPREME DVEH PRIVEZNIH BOJ NA ČELU VEZA 7C

Rok za oddajo prijave: 01.06.2018

Interna številka: JN 162/2018

Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke

Rok za oddajo prijave: 07.06.2018

Interna številka: JN 128/2017 | Številka na portalu javnih naročil: JN002942/2018-W01

NABAVA NOVEGA MOSTNEGA DVIGALA

Rok za oddajo prijave: 07.06.2018

Interna številka: JN 123/2018

Vzdrževanje železniške infrastrukture v Luki Koper za leto 2018

Rok za oddajo prijave: 13.06.2018

Interna številka: JNMV 51/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN003509/2018-W01

Zamenjava razsvetljave v celicah 5,6 in 16 na Terminalu za hlajene tovore

Rok za oddajo prijave: 21.06.2018

Interna številka: JN 132/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN003713/2018-W01

Energetska prenova dela obstoječega skladiščno-pisarniškega objekta "Stari Inpo"

Rok za oddajo prijave: 24.07.2018

Interna številka: JN 241/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN004650/2018-W01

Dobava in postavitev infrardečega radarskega sistema na alternativnih vhodih v Luko Koper

Rok za oddajo prijave: 09.08.2018

Interna številka: JN 170/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN005179/2018-K01

SANACIJA SPODNJE NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE TRT 1 S SANACIJO OBALE TRT1 ZARADI LADIJSKE NESREČE IN PADCA DVIGALA

Rok za oddajo prijave: 17.08.2018

Interna številka: JN 203/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN004838/2018-E01

Zamenjava reduktorja dviga na kontejnerskem dvigalu KD51

Rok za oddajo prijave: 03.09.2018

Interna številka: JN 290/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN005712/2018-W01

Energetska prenova dela obstoječega skladiščno -pisarniškega objekta "Stari Inpo"

Rok za oddajo prijave: 12.09.2018

Interna številka: JN 360/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN005833/2018-W01

Antikorozijska zaščita rezervoarjev na TRO R08, R09 in R11

Rok za oddajo prijave: 27.09.2018

Interna številka: JN396-2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN006310/2018-W01

Vgradnja zvočne izolacije na bunkerje mostnih dvigal MD2 in MD3

Rok za oddajo prijave: 03.10.2018

Interna številka: 312/2018

Zamenjava razsvetljave v celicah 5,6 in 16 na Terminalu za hlajene tovore

Rok za oddajo prijave: 08.10.2018

Interna številka: JN 419/2018

Obnova razsvetljave na KD51 in KD52 – Kontejnerski terminal

Rok za oddajo prijave: 08.10.2018

Interna številka: JN 418/2018

Gradnja VI. skupine železniških tirov

Rok za oddajo prijave: 16.11.2018

Interna številka: JN 44/2018

Obnova razsvetljave v stari garažni hiši - Terminal avtomobilov

Rok za oddajo prijave: 30.11.2018

Interna številka: JN 420/2018

Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika

Rok za oddajo prijave: 19.12.2018

Interna številka: JN 645/2018 | Številka na portalu javnih naročil: JN007873/2018-E01 in popravek JN007873/2018-K01