Podaljšanje bloka B5 proti vzhodu

Rok za oddajo prijave: 02.02.2016

Interna številka: JN 6/2016 | Številka na portalu javnih naročil: NMV309/2016

Žerjavna proga za RMG

Rok za oddajo prijave: 04.02.2016

Interna številka: JN 133/2015 | Številka na portalu javnih naročil: JN8929/2015 - JN245/2016 -JN537/2016

Izgradnja objekta za skladiščenje in pretovor žit na II. pomolu v Luki Koper

Rok za oddajo prijave: 22.04.2016

Interna številka: JN 30/2016 | Številka na portalu javnih naročil: JN1603/2016

DEPO – terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih

Rok za oddajo prijave: 24.05.2016

Interna številka: 22/2016

Elektroenergetska infrastruktura za napajanje E-RTG dvigal in povečanje kapacitet TP-KT1 z izgradnjo elektroenergetskih priključkov za RMG

Rok za oddajo prijave: 08.07.2016

Interna številka: JN 65 - 2016 | Številka na portalu javnih naročil: JN003019/2016-W01

Nova privezna boja v bazenu III

Rok za oddajo prijave: 13.12.2016

Interna številka: 123/2016 | Številka na portalu javnih naročil: JN007444/2016-W01

Zamenjava priveznih boj na privezu Petrol v bazenu II

Rok za oddajo prijave: 19.12.2016

Interna številka: 135/2016 | Številka na portalu javnih naročil: JN007553/2016-W01

Tir 9,10,1c, 11a in 12 - Rušenje asfalta, popravilo elementov tira, višinska regulacija in asfaltiranje

Rok za oddajo prijave: 22.12.2016

Interna številka: JN 117/2016 | Številka na portalu javnih naročil: JN007712/2016-B01