Sanacija stika obala-zaledje na 1A vezu

Rok za oddajo prijave: 19.01.2015

Interna številka: JN129/2014

Sanacija nosilne konstrukcije 7A in 7B veza na pomolu I

Rok za oddajo prijave: 23.01.2015

Interna številka: JN60/2014

Nabava železniškega materiala

Rok za oddajo prijave: 31.01.2015

Interna številka: RD JN 49/2014

GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV ŠKOCJANSKEGA ZATOKA

Rok za oddajo prijave: 18.03.2015

Interna številka: JN 16/2015

Meritve globin morskega dna znotraj akvatorija koprskega tovornega pristanišča v letu 2015

Rok za oddajo prijave: 24.04.2015

Interna številka: JN 36/2015 | Številka na portalu javnih naročil: NMV2092/2015

Poglabljanje plovnega kanala in severnega dela bazena I znotraj akvatorija koprskega pristanišča - 2. faza

Rok za oddajo prijave: 07.05.2015

Interna številka: JN 23/2015 | Številka na portalu javnih naročil: JN2420/2015

Poglabljanje plovnega kanala in severnega dela bazena I znotraj akvatorija koprskega pristanišča - Zamenjava odbojnikov

Rok za oddajo prijave: 10.06.2015

Interna številka: 29/2015 | Številka na portalu javnih naročil: JN2666/2015

Izdelava projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI ter Poročila o vplivih na okolje za RO-RO vez v Bazenu III

Rok za oddajo prijave: 28.08.2015

Interna številka: JN 81/2015 | Številka na portalu javnih naročil: NMV4931/2015

Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) za podaljšanje J dela pomola I

Rok za oddajo prijave: 05.10.2015

Interna številka: 79/2015 | Številka na portalu javnih naročil: JN6358/2015

Ureditev severovzhodnega dela Luke Koper

Rok za oddajo prijave: 13.10.2015

Interna številka: JN 109

Sanacija žerjavne proge na vezu 10

Rok za oddajo prijave: 28.10.2015

Interna številka: JN-MV 92/2015 | Številka na portalu javnih naročil: NMV6378/2015

Sanacija žerjavne proge na vezu 7

Rok za oddajo prijave: 29.10.2015

Interna številka: JN 91/2015 | Številka na portalu javnih naročil: NMV6377/2015

OBNOVA PISARN NA VRATARNICI IN RAZŠIRITEV OBSTOJEČEGA VHODA V PRISTANIŠČE

Rok za oddajo prijave: 09.11.2015

Interna številka: JN 107/2015

Ureditev kontejnerskega terminala - premik skladiščnih blokov, 1. in 2. faza

Rok za oddajo prijave: 14.12.2015

Interna številka: JN 103/2015 | Številka na portalu javnih naročil: JN7776/2015