Študija o vplivu razlitij v morje na kakovost morskih sedimentov v okviru EU projekta Safeport

Rok za oddajo prijave: 01.02.2014

Interna številka: JN 3/2014 po ZJN - 2

Sanacija skalometa na kaseti na čelu Pomola II

Rok za oddajo prijave: 12.06.2014

Interna številka: JN 19/2014

Izvedba geotehničnih raziskav - podaljšanje Pomola I

Rok za oddajo prijave: 29.09.2014

Interna številka: JN 25/2014

Izgradnja zaledne skladiščne površine 7.C veza na nasipu

Rok za oddajo prijave: 24.11.2014

Interna številka: JN 73/2014 | Številka na portalu javnih naročil: JN9635/2014 s spremembami

Izgradnja zaledne skladiščne površine 7.C veza na nasipu

Rok za oddajo prijave: 26.11.2014

Interna številka: JN 73/2014

Sanacija dostopa na obalo 7. veza

Rok za oddajo prijave: 10.12.2014

Interna številka: JN 93/2014