Obnova hidrantnega omrežja v skladiščih 20A-C, 21A-D, 22A-D in 26A-C II. faza

Rok za oddajo prijave: 05.03.2021
Interna številka: JN 5/2021


Datoteke za prenos