DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ALI V SOPROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM ZA POTREBE LUKE KOPER, D.D. ZA OBDOBJE 1.1.2022 DO 31.12.2024

Rok za oddajo prijave: 10.03.2021
Interna številka: JN 2/2021 | Številka na portalu javnih naročil: JN000658/2021-E01


Datoteke za prenos