Izvedba predobremenilnega nasipa za zunanji kamionski terminal

Rok za oddajo prijave: 28.06.2021

Interna številka: JN 84/2021

ZAMENJAVA PREOBREMENILNE NAPRAVE NA KENGURU ŽERJAVU ŠT. 33

Rok za oddajo prijave: 01.07.2021

Interna številka: JN 86/2021 | Številka na portalu javnih naročil: JN003679/2021-E01

Gradnja transformatorske postaje TP-AT2, v Luki Koper

Rok za oddajo prijave: 02.07.2021

Interna številka: JN 78/2021

Nabava prijemala za izven gabaritne tovore (OH prijemala)

Rok za oddajo prijave: 05.07.2021

Interna številka: JN 87/2021 | Številka na portalu javnih naročil: JN003777/2021-E01

TEHNIČNO VAROVANJE POŽARNIH ČRPALIŠČ

Rok za oddajo prijave: 05.07.2021

Interna številka: JN 97/2021

Obnova in razširitev prostorov NŽT, izdelava IZP in PZI projektne dokumentacije

Rok za oddajo prijave: 09.07.2021

Interna številka: JN 93/2021

ZAMENJAVA NADZORNEGA NIVOJA TEM V KOTLOVNICI

Rok za oddajo prijave: 12.07.2021

Interna številka: JN 98/2021

IZDELAVA PROJEKTA ZA IZDELAVO HIDRAVLIČNE RAMPE

Rok za oddajo prijave: 16.07.2021

Interna številka: JN 100/2021 | Številka na portalu javnih naročil: JN004105/2021-E01

VILIČAR ZA PRAZNE KONTEJNERJE VP 996 – ZAMENJAVA DIESEL MOTORJA

Rok za oddajo prijave: 16.07.2021

Interna številka: JN 107/2021

Postavitev OCR portala za potrebe PC KT

Rok za oddajo prijave: 16.07.2021

Interna številka: JN 122/2021