Skladno z Zakonom o sprememba in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, Luka Koper na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja Matjažu Dodiču oz. namestniku pooblaščenca Sebastjanu Šiku na naslov ijz@luka-kp.si ali po navadni pošti na naslov Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper s pripisom "Pooblaščenec za dostop do IJZ".

 

Prejemki poslovodstva

Informacije o višini prejemkov in bonitet ter informacije povezane s kadrovanjem vodstvenih oseb so dostopne v Letnih poročilih družbe v poglavju Za vlagatelje/Poslovna poročila.