Predviden datum objave/dogodka Vrsta objave/dogodka

19.01.2017

 • Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za leto 2016
Tiho obdobje med 27.01.2017 24.02.2017

24.02.2017

 • Objava informacije o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v letu 2016
Tiho obdobje med 02.03.2017 31.03.2017

31.03.2017

 • Objava Letnega poročila 2016
 • Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

12.04.2017

 • Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za obdobje januar – marec 2017
Tiho obdobje med 13.04.2017 12.05.2017

12.05.2017

 • Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2017

30.6.2017

 • Seja skupščine delničarjev

13.07.2017

 • Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za obdobje januar – junij 2017
Tiho obdobje med 14.07.2017 30.08.2017

30.08.2017

 • Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2017

30.08.2017

 • Dan upravičenosti do dividende

31.08.2017

 • Izplačilo dividende

12.10.2017

 • Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za obdobje januar – september 2017
Tiho obdobje med 26.10.2017 24.11.2017

24.11.2017

 • Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2017