Predviden datum objave/dogodka Vrsta objave/dogodka

11.01.2021

Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za leto 2020

Tiho obdobje med 21.01.2021 19.02.2021

19.02.2021

Objava informacije o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v letu 2020

Tiho obdobje med 24.03.2021 23.04.2021

23.04.2021

  • Objava Letnega poročila in Trajnostnega poročila 2020
  • Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
Tiho obdobje med 29.04.2021 28.05.2021

28.05.2021

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2021

junij

Seja skupščine delničarjev

Tiho obdobje med 28.07.2021 27.08.2021

27.08.2021

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2021

26.08.2021

Dan upravičenosti do dividende

27.08.2021

Izplačilo dividende

Tiho obdobje med 27.10.2021 26.11.2021

26.11.2021

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2021

17.12.2021

Objave povzetka poslovnega načrta za leto 2022 ter ocene poslovanja za leto 2021