Predviden datum objave/dogodka Vrsta objave/dogodka

09.01.2020

Objava ladijskega pretovora in prihodkov matične družbe za leto 2019 (nedokončni in nerevidirani podatki)

Tiho obdobje med 29.01.2020 28.02.2020

28.02.2020

Objava informacije o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v letu 2019

Tiho obdobje med 25.03.2020 24.04.2020

24.04.2020

  • Objava Letnega poročila 2019
  • Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
  • Objava Trajnostnega poročila Skupine Luka Koper za leto 2019
Tiho obdobje med 30.04.2020 29.05.2020

29.05.2020

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2020

26.8.2020

Seja skupščine delničarjev

Tiho obdobje med 29.07.2020 25.08.2020

25.08.2020

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2020

24.09.2020

Dan upravičenosti do dividende

25.09.2020

Izplačilo dividende

Tiho obdobje med 28.10.2020 27.11.2020

27.11.2020

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2020

11.12.2020

Objave povzetka poslovnega načrta za leto 2021 ter ocene poslovanja za leto 2020