Predviden datum objave/dogodka Vrsta objave/dogodka

11.01.2018

 • Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za leto 2017
Tiho obdobje med 27.03.2018 26.04.2018

10.04.2018

 • Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za obdobje januar – marec 2018

26.04.2018

 • Objava Letnega poročila 2017
 • Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
 • Objava Trajnostnega poročila Skupine Luka Koper za leto 2017
Tiho obdobje med 26.04.2018 25.05.2018

25.05.2018

 • Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2018

29. junij 2018

 • Seja skupščine delničarjev

10.07.2018

 • Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za obdobje januar – junij 2018
Tiho obdobje med 01.08.2018 31.08.2018

30.08.2018

 • Dan upravičenosti do dividende

31.08.2018

 • Izplačilo dividende

31.08.2018

 • Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2018

12.10.2018

 • Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za obdobje januar – september 2018
Tiho obdobje med 25.10.2018 26.11.2018

26.11.2018

 • Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2018

14.12.2018

 • Objava povzetka poslovnega načrta za leto 2019 ter ocene poslovanja za leto 2018