5G-LOGINNOV

Program Horizon 2020

Clean Berth

Interreg Italia-Slovenija

InterGreen-Nodes

Interreg Srednja Evropa

COMODALCE

Program Interreg Srednja Evropa

InfraStress

Program Horizon 2020

REIF

Program Interreg Srednja Evropa

Supair

Interreg ADRION

Isten

Interreg ADRION

Adripass

Interreg ADRION

TalkNET

Evropski sklad za regionalni razvoj

Sauron

Horizon 2020

Car Esmatic

Connecting Europe Facility

ELEMED

Connecting Europe Facility

Fresh Food Corridors

Connecting Europe Facility

NAPA4CORE

Connecting Europe Facility

GAINN4MOS

Connecting Europe Facility

RCMS

Program: Horizon 2020

NAPA Studies

Program: TEN-T

Adria A

Program: Čezmejno sodelovanje Slovenija - Italija

GIFT

Program: SEE

EMPIRIC

Program: CEE

LOGICAL

Program: CEE

SAFEPORT

Program: čezmejno sodelovanje Slovenija - Italija

Kobalink

Marco Polo

INWAPO

Program: CEE

INTE-TRANSIT

Program: MED

iFreightMED-DC

Program: MED

GREENBERTH

Program: MED

KOC Logistika

Razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov, instrument se izvaja v okviru Evropskega socialnega sklada

B2MOS

Program: TEN-T

NAPAPROG

Program: TEN-T

NAPADRAG

Program: TEN-T

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja

Zamenjava obstoječe kotlovnice na kurilno olje z vgradnjo kotlovske naprave na lesno biomaso nazivne moči 895 kW