Prijava na delovno mesto*

Name and surname*

Date of birth*

Address of residence*

Post office*

E-mail:*

Level of education*

Acquired title of education*

Znanje slovenskega jezika (C2)*

Znanje angleškega jezika*

3 leta delovnih izkušenj*

Poznavanje zakonodaje, standardov, direktiv s področja javnih naročil*

Poznavanje orodij v MS Office okolju*

Dodatna klasifikacija strokovnjak za oddajo javnih naročil*

Usposobljenost za delo z računalniškimi aplikacijami za javno naročanje enarocanje.si (Portal javnih naročil) in ejn.gov.si*

Zelo visoka stopnja pisne komunikacije*

I have a driving licence*

Navedite izkušnje*

Izjava o resničnosti podanih informacij*

I agree*


Required fields!