Prijava na delovno mesto*

Name and surname*

Date of birth*

Address of residence*

Post office*

E-mail:*

Level of education*

Acquired title of education*

Knowledge of the Slovenian language*

Imam vozniški izpit B kategorije*

Opravljen vozniški izpit C kategorije*

Opravljen vozniški izpit E kategorije*

Opravljeni izpiti za upravljanje mehanizacije (viličar, težka gradbena mehanizacija, ...)*

Delovne izkušnje*

Navedite druge izkušnje*

Izjava o resničnosti podanih informacij*

I agree*


Required fields!